Høyre vil hindre dagpengemottakere å dra på sydentur

Høyre tror flyplasskontroller kan avsløre trygdemisbrukere. Det er nemlig ikke lov å dra utenlands når du mottar dagpenger.

Mottagere av flere ytelser fra NAV, som dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp har som hovedregel ikke lov til å reise utenlands.

– Grunnen til det er at man skal være tilgjengelig for det norske arbeidsmarkedet, sier Stefan Heggelund som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre.

Likevel tror Heggelund at mange trygdemottakere bryter regelverket og drar utenlands. Derfor vil han innføre kontroller av reisende på flyplasser.

– Jeg ser for meg at man har stikkprøvekontroller noen ganger i året på sentrale flyplasser i Norge. Da vet de som prøver å reise ut at det kan hende de møter noen som stopper dem og sier at om de reiser ut så mister de retten til trygdeordningen, forteller Heggelund.

HØYREMANN: Stefan Heggelund sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: JON T. HVAMSTAD / TV 2
HØYREMANN: Stefan Heggelund sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: JON T. HVAMSTAD / TV 2

Dansk inspirasjon

Ifølge en rapport fra den danske Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2012 avdekket flyplasskontroller 502 trygdebedragerisaker. Halvparten av sakene endte med tilbakebetaling. Høyres stortingsrepresentant tror mange trygdemisbrukere ville blitt avslørt dersom man hadde hatt samme system i Norge.

– Dette tror jeg er et viktig og effektivt tiltak for å sørge for at folk som skal være i Norge og søke på jobber ikke drar til utlandet og gjør noe annet, mener Heggelund.

I en rapport fra Proba samfunnsanalyse går det frem at statistikk fra NAV Kontroll viser at det i de 10 første månedene av 2011 var 61 anmeldelser for misbruk av dagpenger i såkalte «utenlandssaker». I samme periode i 2012 var det 48 anmeldelser.

Positiv statsråd

Ansvarlig statsråd for NAV, Robert Eriksson (Frp), sier han er positivt til alle innspill som kan avsløre de som svindler velferdsordningene.

Innspillet fra Høyres Stefan Heggelund om å la seg inspirere av danskene er noe han allerede er i gang med.

– Jeg synes den danske ordningen er veldig interessant. Og derfor har jeg også planlagt et besøk til Danmark for å lære mer om det etter sommerferien, for å se om det er mulig å gjøre noe tilsvarende i Norge, sier arbeids- og sosialministeren.