«EN TYPE VENNETJENESTE»: – Troms Kraft trengte statlig eierskap for å få sterkere muskler, men jeg har aldri fakturert dem for noe, sier Bjørge Stensbøl om e-postene som ble sendt. Foto: NTB scanpix
«EN TYPE VENNETJENESTE»: – Troms Kraft trengte statlig eierskap for å få sterkere muskler, men jeg har aldri fakturert dem for noe, sier Bjørge Stensbøl om e-postene som ble sendt. Foto: NTB scanpix

Stensbøl om ukjent Sp-«vennetjeneste»: – Har aldri fakturert dem for noe

Troms Kraft ville ha mer igjen for støtte fra Senterpartiet. Hittil ukjente e-poster viser at den tidligere toppidrettssjefen ga opplysninger fra partiets sentralstyremøte til Troms Kraft.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2010 ble det kjent at Senterpartiet hadde mottatt ulovlig partistøtte fra de offentlig eide kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft før valget året før.

I et samarbeidsprosjekt om fornybar energi var planen at Senterpartiet skulle sitte igjen med et overskudd på minst en halv million kroner som involverte bedrifter skulle finansiere.

Partiet måtte betale tilbake pengene og ble i tillegg bøtelagt av Økokrim med 200.000 kroner for å ha sendt ut falske fakturaer merket prosjektstøtte. I realiteten var det snakk om ulovlig partistøtte Senterpartiet krevde inn.

Men historien stopper ikke der:

I den til nå upubliserte granskningsrapporten kommer det frem flere nye opplysninger i saken. 

I perioden Troms Kraft ga 200.000 kroner til Senterpartiet, forsøkte kraftselskapet også å påvirke partiet til å i dem støtte i kampen for å beholde Bardufoss kraftverk. 

Ville påvirke politikerne

Samtidig som fornybarprosjektet med Senterpartiet ble satt i gang i desember 2008 var ledelsen i Troms Kraft bekymret for at de ville miste inntektsbringende Bardufoss kraftverk til Statkraft når leieavtalen opphørte i 2010.

I et referat fra et styremøte i desember 2008 viser granskningsrapporten til at Troms Kraft ville benytte politiske kanaler om forhandlingene med Statkraft ikke nådde frem.

I den upubliserte delen av granskningsrapporten TV 2 har fått tilgang til benekter daværende konsernsjef i Troms Kraft, Oddbjørn Schei forbindelsen. Han mener det ikke var noen forbindelse mellom partistøtten til Senterpartiet og Troms Krafts ønske om å påvirke politikerne for å beholde Bardufoss kraftverk. 

Men i en e-post fra Oddbjørn Schei til en konsulent som var ansatt nettopp for å drive påvirkning av toppolitikere, deriblant Senterpartiets olje- og energiminister Terje Riis Johansen, skriver han blant annet: 

«Får håpe at det gir oss noe igjen. Alltid redd for at vi gir Senterpartiet mye i valgkampen, mens vi får lite håndfast igjen. Viktig å holde trykk på at de må forplikte seg mot Bardufoss».

Schei har ikke besvart TV 2s henvendelser, men da det stilles spørsmål ved e-posten i granskningsrapporten hevder han at den må tolkes som støtte i form av å la Senterpartiet komme til Troms Kraft for å la seg avbilde ved en vindmøllepark.

Et tilbud til statsråden

TO FORSKJELLIGE SAKER: Senterpartiets tidligere generalsekretær Ivar Egeberg avviser at Troms Kraft ble tilbudt en tilpassing av olje- og energiministerens reiserute. Foto: NTB scanpix
TO FORSKJELLIGE SAKER: Senterpartiets tidligere generalsekretær Ivar Egeberg avviser at Troms Kraft ble tilbudt en tilpassing av olje- og energiministerens reiserute. Foto: NTB scanpix

E-posten ovenfor er en del av en mailtråd som startet med daværende generalsekretær i Senterpartiet, Ivar Egeberg. Han sendte en e-post til konsulenten som var ansatt av Troms Kraft – for å påvirke politikerne i Bardufoss-saken.

E-posten fra Egeberg er sendt 20. august 2009, rett før stortingsvalget. Han tilbyr Senterpartiets generalsekretær å tilpasse olje- og energiminister Terje Riis Johansens reiserute til Troms Krafts ønsker. Han lister deretter opp en rekke ulike steder i Nord-Norge som alternativer. 

Konsulenten videresendte e-posten til Oddbjørn Schei i Troms Kraft samme dag, og var tydelig fornøyd:

«Vi beveger oss og nå får vi styre statsråder!!??»

Ivar Egeberg, som også var hovedarkitekten bak Senterpartiets kreative fornybarprosjekt, nekter i granskningsrapporten for at det var noen sammenheng mellom støtten til Senterpartiet og Bardufoss-saken.

– Dette er to forskjellige saker som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det jeg har uttalt meg om i e-posten er å skaffe et møte, sier Senterpartiets tidligere generalsekretær til TV 2.

Tidligere toppidrettssjef involvert

Granskningsrapporten har også tatt for seg Troms Krafts ønske om å få staten inn på eiersiden i selskapet for å styrke selskapet finansielt.

I rapporten påpekes det at også det var sammenfallende i tid med å sikre eierskapet til Bardufoss kraftverk og støtten til Senterpartiet. 

Her kommer det frem at tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl som driver bedriftsrådgivningsselskapet Stensbøl Consulting, kjente både Oddbjørn Schei og Ivar Egeberg. Han koblet dem sammen i forbindelse med fornybarprosjektet.

Men i flere e-poster går det frem at Stensbøl også spilte en rolle i forsøket på å påvirke politikerne til å gå inn på eiersiden i Troms Kraft.

Etter et møte med Sps generalsekretær Ivar Egeberg 15. april 2009 skrev Stensbøl til Troms Krafts konsernsjef om planer for å overtale Liv Signe Navarsete til å støtte statlig eierskap av Troms Kraft:

«Husk på at Liv Monica Stubholt (daværende statssekretær i OED, journ. anm.) kommer helt ny inn i dette, har ikke hørt om Troms Krafts sine planer (…). Men får vi henne positiv så tar Liv Signe Navarsete nødvendige beslutninger (også på vegne av Terje Riis-Johansen)».

– Troms Kraft trengte statlig eierskap for å få sterkere muskler, men jeg har aldri fakturert dem for noe, sier Bjørge Stensbøl om e-postene i granskningsrapporten.

Han mener hans råd må ses på som en type vennetjeneste.

Intern Sp-info

Stensbøl sendte 17. april 2009 også en e-post til Oddbjørn Schei i Troms Kraft hvor det går frem at han via Ivar Egeberg satt på intern informasjon fra Senterpartiet.

«Når jeg sier SP er med, viser jeg nedenfor et lite utsnitt i revidert dokument for SPs næringspolitikk som Ivar og jeg holder på å utarbeide. Kun for «innvortes» bruk! Denne skal nå behandles av sentralstyret i SP»

– Jeg har ikke noe å legge til eller å forklare. Jeg hjalp vel Ivar (Egeberg, journ. anmerk.) med et dokument som skulle til sentralstyret, sier Stensbøl om e-posten.

Økokrim åpnet høsten 2013 etterforskning mot Troms Kraft. De ønsket å få avkreftet eller bekreftet mistanke om korrupsjon i forbindelse med granskningsrapporten. Økokrims etterforskning rettet seg mot bidraget på 200.000 kroner til Senterpartiet, men 25. mars i år valgte Økokrim å henlegge saken etter bevisets stilling.

Troms Krafts tidligere konsernsjef Oddbjørn Schei har ikke besvart TV 2s henvendelser.