Mona Høiness får beholde kjempearv fra avdød enke

Slektningene til den avdøde kvinnen mente kjendisadvokaten utnyttet en dement kvinne slik at hun selv fikk arven på 100 millioner kroner. Retten er uenig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den bitre striden mellom åtte slektninger av den avdøde enka Synnøve Alver Urdahl og enearving og advokat Mona Høiness, har kommet til en rettslig konklusjon.

– Knusende seier

Fredag bestemte nemlig Borgarting lagmannsrett at Mona Høiness får beholde arven.

– Dette er en knusende seier for Høiness, sier Mette Yvonne Larsen, Høiness´ advokat til TV 2.

Dommen fra tingretten fastslo at testamentet er gyldig, og Høiness har dermed blitt trodd på sin versjon av arvestriden i to rettsinstanser.

– Jeg synes det er helt greit at de etterlatte prøvde saken i rettsapparatet, sier Mona Høiness til TV 2 torsdag kveld.

Motparten må ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett betale både saksomkostningene og utgiftene til advokater for begge partene.

SKREV BREV TIL JOURNALIST:  Brevet, som i denne kopien er noe beskåret, ble skrevet tre år etter at Mona Høiness ble utpekt som enearving av Synnøve Alver Urdahl.
SKREV BREV TIL JOURNALIST:  Brevet, som i denne kopien er noe beskåret, ble skrevet tre år etter at Mona Høiness ble utpekt som enearving av Synnøve Alver Urdahl.

Beløpet tilsvarer nærmere 6 millioner kroner.

I dommen går det frem at retten mener det ikke er grunnlag for å fastslå at Mona Høiness har utøvet «utilbørlig påvirkning» av Synnøve Urdahl.

Lagmannsretten konkluderte også med at enkens valg om å ikke tilgodese slektningene i sitt testamente var et utslag av enkens eget ønske.

– Hva jeg synes om disse folkene (slektningene, journ.anm.) holder jeg for meg selv, sier Høiness.

– Vurderer å anmelde Hegnar

Det Høiness imidlertid vil si noe om er sitt bitre forhold til bladet Kapital og redaktør Trygve Hegnar. Kapital har i en rekke artikler dekket saken på en måte Høiness har karakterisert som ondskapsfull.

– Alle har sett nå at Mona Høiness kuppet til seg en formue på 100 millioner, uttalte redaktør  Vibeke Holth blant annet i et intervju med TV 2 i 2012.

 Også i dag hadde Kapital en lengre artikkel i kjendisadvokatens disfavør på trykk.

– Jeg vurderer rettslige skritt mot Kapital og Trygve Hegnar etter dagens oppslag. Tidligere har jeg vunnet mot dem fire ganger i PFU, sier Høiness til TV 2.

I februar 2011 ble Hegnar Online dømt av PFU for å ha latt to debatter med grovt innhold om Høiness ligge ute på nettstedet Hegnar Online.

Familien: Ble presset av Høiness

Det var 20. februar 2007 at den barnløse enka skrev sitt testamente. Til stede var blant andre hennes gode venninne Mona Høiness. De to hadde utviklet et nært vennskap siden de møttes første gang på 80-tallet.

I testamentet ble Høiness ført opp som enearving av om lag 100 millioner kroner, inkludert en herskapelig villa på Frogner som er anslått å ha en verdi på rundt 50 millioner kroner.

Dette testamentet mener åtte slektninger av Synnøve Urdahl er ugyldig. De mener den gamle damen var dement, og ble presset av Mona Høiness til å testamentere alt til seg. Da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett, så Høiness og de åtte slektningene knapt på hverandre. 

– Vi mener at vi kan sannsynliggjøre at Synnøve Urdahl, som følge av et fall i 2004 og en alvorlig hjertelidelse, var i en situasjon som gjorde at det er god grunn til å stille spørsmål ved hennes mentale tilstand og kognitive evner da testamentet ble skrevet, sa familiens advokat Fred Arne Gade til TV 2 da rettssaken startet 17. mars.

Lagmannsretten opprettholder tingrettens vurdering av situasjonen, og peker på at enken selv ønsket å få være i fred, og gradvis brøt kontakten med slektningene etter eget ønske.

– Som en datter

Mette Yvonne Larsen sa da ankesaken startet at slektningene ikke hadde med seg noe nytt inn i ankesaken.

– Motparten har prøvd å spa opp ting uten å lykkes, sånn som vi ser det. Vi har ikke behov for å spa opp så mye nytt. Vi har først og fremst dokumentert en langvarig relasjon mellom de to. Mona Høiness var som en datter for dette ekteparet, noe jeg mener vi har dokumentert godt, sa Larsen til TV 2 17. mars.

Larsen har hele tiden kontant avvist påstandene mot Høiness og viser i et brev til retten at Synnøve Alver Urdahl i et brev til et av testamentvitnene noen måneder før hun døde i 2011 skrev at «slektningene er bare ute etter pengene mine».

Enka skrev brev til journalist

I et brev enka skrev til en journalist i bladet Kapital i 2010, tre år etter at testamentet var skrevet, brukte hun nettopp datter-sammenligningen for å beskrive sitt forhold. En kopi av det håndskrevne brevet ser du til høyre i denne artikkelen.

I brevet skriver enka blant annet «Jeg blir lei meg hvis dere skriver om min helsetilstand eller det faktum at jeg ikke ønsker kontakt med en del mennesker i min familie»

Og videre: «Jeg ønsker å bo hjemme med Mona som alltid har vært som en datter for Per og meg».

Til slutt skriver hun om sin helsetilstand følgende: 

«Ikke undervurder meg, selv om min hukommelse ikke er som før»

Synnøve Urdahl døde 1. juni 2011 - ni år etter at ektemannen Per hadde falt fra.