UTFØRER ABORT: I 2013 ble det utført 95 aborter ved Ullevål universitetssykehus i Oslo. Foto: Lise Åserud / Scanpix
UTFØRER ABORT: I 2013 ble det utført 95 aborter ved Ullevål universitetssykehus i Oslo. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Rekordlave aborttall blant tenåringsjenter

For unge kvinner mellom 15-19 år i Norge er tallene de laveste siden registreringen startet i 1979.  

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser hvor mange norske kvinner som tok abort i løpet av 2013. 

I 2013 ble det utført 14.773 svangerskapsavbrudd i Norge, en nedgang på tre prosent siden 2012. 

Halvering blant 15-19-åringer

Tallene er fallende for alle kvinner i fertil alder. I gruppen 15-19 år gamle kvinner er tallene på sitt laveste siden registreringen startet i 1979. 

Per 1000 kvinner tok 10,1 kvinner i denne alderen abort i 2013. I 2000 var tallet for samme aldersgruppe nesten dobbelt så høyt, 20,1 per 1000 kvinner. 

– Siden 2008 har det vært en nedgang i antall aborter blant unge kvinner, og spesielt i de yngste gruppene, sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland. 

Sammen med andre er Løkeland forfatter av registeret, og sier oversikten over aborter i Norge er bedre enn noen gang. 

– Vi har rensket alle tall fra registreringen startet, og tallene er kvalitetssikret på en bedre måte, sier Løkeland. 

Det er i Troms fylke at flest unge kvinner mellom 15 og 19 år tar abort, med en andel på 16,9 per 1000 kvinner. Deretter følger Finnmark og Nordland. 

I Finnmark er det er svært tydelig nedgang blant 15-19-åringer, fra 25,3 til 16,7 per 1000 kvinner.

– Det er jo gode nyheter for Finnmark, sier Løkeland. 

Møre og Romsdal har lavest forekomst av aborter blant kvinner mellom 15-19 år, med 7,9 per 1000 kvinner. 

I 2013 ble det utført 24 svangerskapsavbrudd i aldersgruppen under 15 år. 

Tidlig i svangerskapet

I Norge er det fremdeles aldersgruppen fra 20-24 år som har det høyeste antall utførte svangerskapsavbrudd. Men også denne gruppen har synkende tall, med 24,5 svangerskapsavbrudd i 2013, mot 26,6 i 2012. 

På landsbasis er det kvinner i fylkene Oslo, Finnmark og Troms som får utført flest aborter. I Finnmark er det 18,0 per 1000 kvinner, 16,7 per 1000 kvinner i Oslo og 14,7 av 1000 i Troms. 

Nytt av året er Folkehelseinstituttets registrering av tiden svangerskapet ble avbrutt. 88,8 prosent av abortene som blir utført i Norge skjer før niende svangerskapsuke. 

– Det er ikke overraskende at kvinnene tar abort tidlig, men det er fint å få det fastslått med tall, sier Løkeland. 

Av abortene som ble gjennomført i 2013 var 95,7 prosent selvbestemte, og 4,3 prosent utført etter at nemden har behandlet vedtaket.