PST stanset 64 iranske studenter: Kommer til Norge for å skaffe seg «ulovlig kunnskap»

Iranske myndigheter sender studenter og forskere til Norge for å tilegne seg attraktiv kunnskap.

PST stanset i fjor 64 iranske studenter og forskere som ville til Norge.

Iranske myndigheter sender dem til Norge for å lære å utvikle masseødeleggelsesvåpen. 

– Det vi ser er at enkelte lands myndigheter sender sine studenter, blant annet til Norge, for å tilegne seg kunnskap som kan misbrukes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen, sier Arne Christian Haugstøyl, leder seksjon for statlige aktører i PST.

– Studerer høyere utdanning

Det er særlig Iran det handler om. Det er ulovlig for norske læresteder å bidra til at iranske forskere og studenter skaffer seg kunnskap som kan brukes til å utvikle masseødeleggelsesvåpen. Men pågangen er stor.

– Vi har sett en sterk økning av antall studenter som søker seg til problematiske studier, spesielt fra 2012 og frem til i dag, sier Haugstøyl i PST.

– Er det spesielle fagområder dere er bekymret for? 

– Dette er mer enn kun kjernefysikk. Det er vanskelig å komme med noen uttømmende liste, men fag som elektronikk, metallurgi, mekatronikk. Flere fagretninger, spesielt på master- og PhD-nivå, kan være problematiske. 

– Vi kan ikke være naive

PST behandlet i fjor i overkant av 300 visumsøknader fra iranske studenter og forskere. Norske forskningsmiljøer kan sitte på informasjon som kan være attraktiv for andre land, mener kunnskapsministeren. 

– Vi kan ikke være naive. Vi må vite, og ha som utgangspunkt, at norske kunnskapsmiljøer og forskningsmiljøer kan sitte på attraktiv teknologi, attraktiv viten, som andre land kan ønske å bruke til å utvikle masseødeleggelsesvåpen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå har kunnskapsministeren sendt et uvanlig tydelig brev til norske universiteter og høyskoler for å minne om at de har en plikt til å hindre ulovlig kunnskapsoverføring.

– Målet er jo at man ikke skal ha noe eksport, eller bringe videre informasjon og kunnskap, teknologi fra Norge som kan bidra til masseødeleggelsesvåpen. Men vi får jo aldri hermetisk lukket noe land eller noe miljø i den verden vi lever i, sier Isaksen.

Finnes flere i Norge i dag 

– Er det forskere og studenter i Norge i dag som driver med noe dere mener er i strid med eksportkontrollen og sanksjonene?

- Ja, det mener vi det er, bekrefter Haugstøyl.

– Hvor mange er det vi snakker om?

– Jeg har ikke så lyst til å gå inn på konkrete tall på det. Vi mener jo det er viktig at vi ikke har den typen studenter, forskere eller arbeidstakere her, avslutter Haugstøyl.