FRI FLYVNING: Slike droner kan fra onsdag sees flyvende landet rundt. (Foto: AFP / SAID KHATIB)
FRI FLYVNING: Slike droner kan fra onsdag sees flyvende landet rundt. (Foto: AFP / SAID KHATIB)

Nå kan ALLE filme fra luften

En ny prøveordning åpner for at det er fritt frem for å fotografere fra himmelen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag åpnet Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) for en ny prøveordning for foto fra luften. 

Inntil 2. april måtte alle ha tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å gjøre opptak fra luften - nå er det altså fritt frem for å filme eller ta bilder. 

Den eneste restriksjonen er at du må kunne ha det fjernstyrte helikopteret, modellflyet eller dronen innen synsrekkevidde, så fremt det ikke er i nærheten av et område med fotoforbud. 

– Utgjør ingen risiko

Prøveordningen gjelder fra onsdag 2. april og ut 2014. 

– Bakgrunnen for den nye prøveordningen er at vi ser en ny og rask utvikling i teknologien som vi må følge. Vi så at vi brukte mye tid på å saksbehandle forespørsler fra helt vanlige folk som skulle fly som en hobby og som åpenbart ikke utgjør noen fare, sier Kjetil Berg Veire, Informasjonssjef i NSM til TV 2. 

– Hvorvidt er dere redde for at flyvningen skal komme ut av kontroll?

– Vi er ikke umiddelbart redde for det innenfor vårt område. Men det er klart at det er andre hensyn som ligger utenfor vårt regelverk som må følges, sier Berg Veire og legger til at han ikke er kjent med at det har vært noen innsigelser rundt prøveordningen. 

Kun foto til eget bruk

Det vil fortsatt være forbudt å fotografere og filme restriksjonsområder fra luften. Brudd kan medføre straffeansvar. Et restriksjonsområde er militære områder med fotoforbud. Også sivile områder kan være merket med forbud mot foto.

NSM er også opptatt av at reguleringer utenfor NSMs bestemmelser blir tatt hensyn til. Blant annet i åndsverkloven, som regulerer midlertidig publisering, men ikke selve opptaket, og i straffeloven, som går på krenkelse av privatlivets fred.

Salget av fjernstyrte helikoptre og droner med kamera har eksplodert de siste årene.

– Jeg vil oppfordre folk til å være varsomme og bruke sunn fornuft. Denne prøveordningen er ikke laget for at folk skal kunne fly helt kokkos, som en kar uttrykte det i Adresseavisen før i dag, sier Berg Veire.

Omdiskutert

Luftfartstilsynet har lenge uttrykt at de er bekymret over den økende bruken av droner. Etter at flere droner skapte problemer for redningsarbeidet under storbrannen i Lærdal, har regulering vært et tema. 

– Det vi frykter aller mest er konflikter mellom bemannede og ubemannede fartøy. I situasjoner hvor dette kan oppstå er det derfor hensiktsmessig at politiet innfører flyforbud rundt et ulykkessted. Et viktig kriterium er at skal du operere i nærheten av et skadested, må det skje i samråd med skadestedsleder, har Tor O. Iversen, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet tidligere uttalt til Aftenposten.

Luftfartstilsynet har ikke besvart TV 2s henvendelse for en kommentar til den nye prøveordningen. 

Se TV 2s unike video etter den tragiske storbrannen i Lærdal:

(Opptaket er gjort før fotoforbudet på stedet)