Silje Marie (30) var tvangsinnlagt i ti år og ville bare dø

Møtet med en helt spesiell psykiatrisk sykepleier snudde alt for alvorlig syke Silje Marie. 

Silje Marie Strandberg var mobbeofferet som ble alvorlig psykisk syk. Som tenåring fikk hun stemmer i hodet som sa hun var stygg og verdiløs. Etter hvert utviklet hun hallusinasjoner og vrangforestillinger, og avviste alle som forsøkte å hjelpe henne. Hun forsøkte å ta livet sitt gjentatte ganger, og ble tvangsinnlagt på lukket psykiatrisk avdeling. Sju år gikk. Schizofrenidiagnosen var så alvorlig at ingen trodde hun noen gang kunne bli frisk. Da møtte hu

Mer innhold fra TV 2