Første hjerteflimmer-anfall fikk Irene Grande Helland som 56-åring. I dag behandles hun med blodfortynnende medisiner. Foto: Privat
Første hjerteflimmer-anfall fikk Irene Grande Helland som 56-åring. I dag behandles hun med blodfortynnende medisiner. Foto: Privat

Fikk angst og var redd etter anfall av hjerteflimmer

Irene Grande Helland (60) har fått større ro etter å ha blitt mer bevisst sin hjertesykdom.

For fire år siden fikk Irene Grande Helland (60) sitt første registrerte anfall av hjerteflimmer eller atrieflimmer som det kalles på fagspråket.

– En kveld jeg drakk kald juice fra kjøleskapet startet anfallet. Jeg fikk vedvarende hurtig og uregelmessig puls, forteller hun.

Irene sitt hjerte slo hurtig og uregelmessig 160-180 slag per minutt. Hun kontaktet legevakten og ble lagt inn på hjerteavdelingen på Haukeland sykehus.

– Jeg ble konvertert til sinus-rytme, eller vanlig hjerterytme etter 10 timer. 

Dan Atar og Irene Grande Helland svarer deg nå!  Still spørsmål nederst i nettsaken. 

Ikke redd under anfallet

Irene Grande Helland, som selv jobber i helsevesenet, forteller at hun ikke var redd under selve anfallet.

– Da brukte jeg all energi på å få tilbake normal hjerterytme, forteller hun.

Professor og overlege ved kardiologisk avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier at det er viktig å diagnostisere og behandle kvinner med hjerteflimmer tidlig. Foto: Ous/Privat
Professor og overlege ved kardiologisk avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier at det er viktig å diagnostisere og behandle kvinner med hjerteflimmer tidlig. Foto: Ous/Privat

Etter dette anfallet fikk Irene nytt anfall etter tre måneder, så var hun to år uten anfall men i 2013 kom anfallene hyppigere, fem anfall med tre sykehusinnleggelser.

Viktig å fange opp kvinner med hjerteflimmer

Professor og overlege ved kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål, Dan Atar, forklarer at det er flere menn enn kvinner som får hjerteflimmer.

Atar forklarer at kvinner som får hjerteflimmer er mer disponert enn menn til å få hjerneslag.

– I og med at hjerteflimmer kan føre til hjerneslag er det viktig å diagnostisere både menn og kvinner for å behandle dem så tidlig som mulig. Ved å behandle dem tidlig forebygger man hjerneslag, forklarer Dan Atar.

Man regner med at det er inntil 100.000, noen av dem udiagnostisert, med hjerteflimmer i Norge

Hjerteflimmer regnes som største årsak til hjerneslag, som 16.000 rammes av årlig. Derfor er det ekstra viktig at hjerteflimmerpasienter behandles med blodfortynnende medisin.

Angst for nye anfall

Irene Grande Helland har alltid trent og vært glad i friluftslivet. Men nå hadde hun angst for å få nye anfall.

– Sønnen min som i dag er voksen, forteller at han merket at jeg var redd og utrygg for å bevege meg langt bort fra sykehuset. Og at jeg var utrygg i forhold til å reise steder uten mobildekning. 

Behovet for informasjon og kunnskap var sterkt ønsket siden Irene ikke kjente noen andre kvinner som hadde samme lidelse.

Googlet etter informasjon

Noe av grunnen til at Irene Grande Helland deler sin historie er for å bidra til å øke kunnskap til andre kvinner om det å leve med hjerteflimmer. 

– Jeg fant selv lite informasjon om hvordan det var å leve med lidelsen, og erfarte at det var vanskelig å få klarhet i forskjellige behandlingsformer og medisiner. 

Pasientkurs

Etter å ha sjekket på nettet og i omgivelsene så får Irene sommeren 2013 plass på et pasientkurs ved Lovisenberg sykehus i Oslo. 

– Der fikk jeg møte andre i lignende situasjon og fikk informasjon om medisiner og behandling, livsstil og trening. Det var veldig bra for meg, sier Irene Grande Helland til «God morgen Norge».

Tryggheten er mer tilbake

Irene Grande Helland er tilbake i jobb etter periodevis å ha vært sykemeldt og sier at hun nå har fått deler av tryggheten tilbake.

– Jeg er ikke så redd for turer og trening og har fått økt innsikt i hvordan leve med hjerteflimmer, forteller hun.

Irene Grande Helland behandles i dag med den nye type blodfortynnende medisiner.

– Men er det mulighet for å slippe medikamentell behandling så er ablasjon å foretrekke.

 

Les svarene fra nettpraten som foregår nå!