Ny NAV-lov: Kom deg opp av sofaen!

En ny lov vil kreve at sosialhjelpmottakere får møte- og aktivitetsplikt. Domenic (30) fikk ny start på livet da han ble pålagt å møte på jobb klokken 09.

Arbeidsminister Robert Eriksson ønsker å få flere sosialhjelpmottakere ut i arbeid. Oppskriften henter han fra kommuner som har stor suksess med såkalt aktivitetsplikt. Det betyr strengere krav til den enkelte ved at man får møte- og aktivitetsplikt. Samtidig som sosialhjelpmottakeren får tettere oppfølging. 

På denne måten håper ministeren at titusenvis av sosialshjelpemottakere skal hjelpes ut i arbeid. De som av gode grunner ikke er klare for arbeidslivet, skal få raskere oppfølging enten det handler om rusproblemer, psykiatri eller andre forhold som gjør livet vanskelig for den enkelte.

Sov langt ut på dagen

– Før sov jeg langt ut på dagen, så jeg var veldig skeptisk til dette tiltaket i begynnelsen, men det viste seg å være en livsforandring, smiler Domenic Benjaminsen. TV 2 treffer den nybakte faren som skryter hemningsløst av tiltaket han har deltatt på.

Domenic har på noen måneder forandret seg fra å være en døgnvill og umotivert sosialhjelpsmottaker til å bli en inspirert lønnsmottaker som gleder seg til hver arbeidsdag.

Et ultimatum

I fjor høst dumpet plutselig et NAV-brev opp i postkassen til Domenic. Han fikk raskt et ultimatum: aktivitetsplikt og fremmøte hver dag klokken 09:00. Eller så mister du hele eller deler av sosialstøtten din.

Dette kravet skulle bli avgjørende for Domenic. Noen måneder senere er nemlig overskuddet og selvtilliten tilbake. Og økonomien er langt bedre. 

Sov om dagen

Hjemkommunen til Domenic, Fjell kommune, innførte høst 2012 såkalt aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere. Som mange andre slet også Domenic med døgnrytmen, var passivisert og isolerte seg samtidig fra andre som jobbet og studerte på dagtid

Kravet sosialhjelpsmottakerne møter fra NAV Fjell er klart: Kom de fem minutter for sent til aktivitetshuset, ville NAV trekke en halv dags livsopphold. Oppmøte etter 11:00, en halv dags trekk. 

Fravær straffes

Fravær uten gyldig grunn trekk for en dag livsopphold. Dette kravet mener Dominic var det som skulle til for at han endret livsstil.

– Det var i sofaen foran TV og foran PC`en jeg brukte mesteparten av livet mitt, jeg hadde ikke motivasjon til å søke jobb, forteller Domenic.

– Hvordan har du det i dag?

– Helt supert, kunne ikke hatt det bedre, stråler den nybakte pappaen. For få dager siden fikk han fast jobb.

Hjelper mange

I Fjell kommune utenfor Bergen har hele 60 prosent kommet ut i arbeid og arbeidsrettet aktivitet etter at aktivitetsplikten ble innført for kommunens sosialshjelpsmottakere. Kommunen er svært fornøyd med resultatene. Og forteller at også de som deltar skryter av prosjektet som har fått navnet «Muligheten».

– Høres ut som mirakeloppskrift. Hele 6 av ti ut i arbeid og tiltak…?

– Dette er ikke noe mirakel. Det er rett og slett bare å dra i gang i stedet for å gjøre slik man gjorde tidligere. Da kom sosialhjelpsklientene inn til timeavtale en gang i uken, eller kanskje kun en gang hver fjortende dag. Det blir for lite, sier avdelingsdirektør Rune Jacobsen som er leder ved NAV Fjell.

Langt bedre kartlegging

Jacobsen forklarer at når man nå møter sosialshjelpemottakerne daglig så kartlegger man fort de som trenger oppfølging for rus, psykiske lidelser eller har andre problemer. Dermed får også disse raskere og mer tilpasset hjelp. På sikt kan dermed også disse få hjelp til å komme ut i arbeid.

Ved aktivitetssenteret "Muligheten" får brukerne hjelp til å skrive jobbsøknader, de motiveres og det jobbes målrettet og iherdig for å komme ut i arbeid. 

-Arbeidsgivere kommer her og snakker om arbeidsgivere sine krav og ønsker, litt om drømmejobber, vi diskutere drømmesjefen og drømmesituasjonen rundt livet, forklarer Rune.

– Gav meg unik mulighet

«Muligheten» ga meg en ny start på livet. Det hjalp meg med å få opp motivasjonen til å søke jobb og komme meg ut i arbeidslivet. Raskt gikk jeg rett og slett over stokk å stein for å finne den jobben jeg ville ha. Og nå er Benjamin i fast jobb.

-Det er herlig å være i jobb og ikke være avhengig av NAV. Nå trenger jeg heller ikke snu på hver krone, sier Domenic.

Tall fra SSB viser at om lag 4,5 milliarder kroner betales ut i sosialstøtte årlig. Men veldig få av landets drøyt 110 tusen sosialhjelpsmottaker har fått samme sjanse som Domienic, med et innbakt aktivitetsplikt. 

Arbeidsministeren lanserer ny lov

– Skal vi lykkes med å innføre aktivitetsplikt så må det også være et ris bak speilet, og jeg synes en Fjell kommune har et meget godt ris bak speilet, jeg synes at det er så interessant at jeg ikke utelukker at dette kan bli en nasjonal plan som en kan hente mye fra, forklarer arbeidsminister Robert Eriksson til TV 2 Nyhetene.

Mange NAV kontor kaller kun inn sosialklientene til en kort samtale hver 14 dag. Den enkelte kommune bestemmer selv om de vil innføre møte- og aktivitetsplikt. Dette ønsker Eriksson nå å endre på.

– Regjeringen vil legge frem en lovendring hvor vi innfører aktivitetskrav over hele landet i alle kommuner. Går alt etter planen vil jeg ha ferdig et lovutkastet til sommeren, sier Eriksson.