Hva skjuler seg i TV 2-byggets hemmelige safe?

– Gammel brennevin og konjakk, kunst, dokumenter, skjøter, våpen og penger er ting vi har funnet før, sier «skapsprenger» Atle Solheim.

Det var da TV 2 begynte å pusse opp redaksjonslokalene i Karl Johans gate 16, at et nøkkelhull kom til syne i veggen.

Bak underholdningsredaksjonens oppslagstavle skjulte det seg en stor hemmelighet:

En stor, massiv safe var murt inne i veggen. Det eneste synlige var nøkkelhullet og et omriss av en firkant.

Setter «skapsprenger» på jobben

Safen befinner seg inne i veggen, og på baksiden var den skjult av et stort, gammelt skap-møblement.

– Når vi banker på veggen, hører vi at det er et hulrom. Men vi prøvde å skjære oss innover, og det er en metalldør her, forteller byggmester Enoch Larsen.

Bygget ble reist i 1858 etter at den gamle bygården brant ned. Karl Johans gate 16 ble brukt som bank helt fra 1917, da det ble overtatt av Eksportbanken, og var senere eid av Gjensidige.

Mandag fikk TV 2 besøk av «skapsprenger» og safe-spesialist Atle Solheim.

– Her er det valgt en modell som er skjult i veggen. Dette har vært en hemmelig safe, forteller Solheim.

For massiv – må ha bedre utstyr

Tove Solbakken i Byarkivet i Oslo bekrefter at det var vanlig med slike hemmeligheter i veggene på den tiden bygget ble reist.

HEMMELIG SAFE: Da TV 2 begynte å pusse opp sine redaksjonslokaler oppdaget de et nøkkelhull i veggen. Inni veggen skjulte det seg en safe.
HEMMELIG SAFE: Da TV 2 begynte å pusse opp sine redaksjonslokaler oppdaget de et nøkkelhull i veggen. Inni veggen skjulte det seg en safe.

– Dette bygget ble sannsynligvis pusset opp av Eksportbanken i 1918. På den tiden var det veldig vanlig med små, hemmelige rom, kott og safer skjult inne i veggen, forteller Solbakken.

Etter grundige undersøkelser av safen, finner Atle Solheim ut at safen er vanskeligere å åpne enn vanlig.

– Dette er en massiv, tysk safe av metall som tåler brann. Den er så massiv at vi må komme tilbake med kraftigere utstyr, forteller Atle Solheim.

Gammel brennevin, våpen eller penger?

Solheim har lang erfaring med å bryte seg inn i gamle safer, og personlig tror han den er tom.

– Ofte er de tomme, men det hender at det er noe rart der. Gammel brennevin, gammel konjak, kunst, gamle dokumenter, skjøter, våpen og penger, forteller Solheim.

Solheim kommer tilbake med bedre utstyr tirsdag formiddag, og da vil vi sende prossessen direkte.

Hva tror du er i safen? Diskutér i livesenteret!