Høie vil la fastleger nekte å fortelle gravide hvor langt de er på vei

Fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, kan nekte gravide som vurderer abort informasjon om svangerskapets varighet.

Den 21. januar i år sendte helseminister Bent Høie (H) et forslag om reservasjonsmulighet for fastleger ut på høring. I høringsnotatet skriver Høie at fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, også skal kunne nekte å blant annet fortelle en gravid kvinne hvor langt hun er på vei, dersom hun vurderer abort.