Konkurransetilsynet varsler gransking av norske banker

Er bekymret over svak konkurranse og bankenes rentefest. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konkurransetilsynet ser med uro på utviklingen i det norske bankmarkedet. Direktør Christine B. Meyer legger ikke skjul på at noe kan være galt med banksektoren i Norge. 

– Det er grunn til å være urolig for konkurransen i bankmarkedet, og grunn til å se nærmere på det. Vi vurderer at konkurransen i bankmarkedet nå er for svak. Det er fordi at selv om innlånskostnadene til bankene har falt betydelig, har man likevel beholdt marginene på utlån, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til TV 2. 

Gransking av bankmarkedet

Derfor vil Konkurransetilsynet nå se nærmere på samspillet mellom bankene i Norge. 

– Konkurransetilsynet vil nå gå inn og undersøke de underliggende årsakene nærmere. Undersøkelsen vil dreie seg om hva norske myndigheter kan gjøre for å bedre konkurransesituasjonen, og den vil peke på grunner til hvorfor konkurransen er svak, sier Meyer til TV 2. 

Hun forklarer at tilsynet nå vil bruke de neste ukene på å utarbeide et konkret mandat for granskingen. 

DNB: - Konkurransen er tøff

Sjefen for Norges største bank, DNB, mener imidlertid at konkurransen mellom bankene i Norge er hard, og svarer dette på spørsmål om Konkurransetilsynets virkelighetsbeskrivelse:  

– Konkurransetilsynet ønsker mest mulig konkurranse til enhver tid, og det er naturlig for dem å ønske seg enda mer konkurranse. Konkurransetilsynet skal og bør ønske seg mest mulig konkurranse, men det jeg sier, er at konkurransen er tøff, sier DNB-sjef Rune Bjerke til TV 2. 

Setter ikke ned renten

TV 2 har tidligere fortalt at bankene, til tross for økende renteinntekter, ikke setter ned utlånsrentene. Selv om prisen på det bankene selv betaler for pengene (pengemarkedsrenten) går ned, nekter banksjefene å redusere boliglånsrentene. Samtidig økte Norges største bank, DNB, i år utbyttet til eierne med nesten én milliard kroner i rene kroner og øre. 

Det kan tyde på lav konkurranse i det norske bankmarkedet, og det er bakgrunnen for at Konkurransetilsynet nå vil undersøke markedet nærmere. 

– Hadde konkurransen vært sterkere, ville man forventet at bankene i større grad ville konkurrert om kundene og at utlånsmarginen var lavere enn den er i dag, sier Meyer til TV 2. 

– Misvisende spleiselag

Bankene forsvarer seg med myndighetenes kapitalkrav, om at bankene må skaffe seg mer penger for å bli mer solide. Flere eksperter mener det blir misvisende å kalle det et spleiselag, når kundene ifølge dem får størsteparten av regningen. Også konkurransedirektøren mener bankene skyver kapitalkravet foran seg. 

– Det som ville vært naturlig var at eierne i større grad bidro til å bygge kapital, sier Meyer.