– Bygger «supersikkert» fengsel i all hemmelighet

Norske fengsler er ikke sikre nok for fremtidens farlige fanger. I all hemmelighet bygges det nå en ny høysikkerhetsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi skal bygge en avdeling med særlig høy sikkerhet, men hvor vi skal bygge den og hva den skal inneholde har vi tenkt å holde for oss selv, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid til TV 2.

Bygget skal føres opp inne på det eksisterende fengselsområdet til Ila og får navnet «avdeling M», får TV 2 opplyst.

Høyrisikofanger

Den nye avdelingen vil få et så høyt sikkerhetsnivå som vi aldri før har hatt ved et fengsel i Norge.Prislappen er 110 millioner kroner og bygget vil stå ferdig andre halvår 2016.

Det meste rundt det nye bygget er stemplet strengt hemmelig.

– Her kan vi plassere innsatte med en særlig høy rømningsfare, hvor det kan være fare for anslag utenfra eller fare for gisseltaking. Innsatte med høy fare for å begå ny alvorlig kriminalitet kan også havne her under veldig sikre forhold, sier direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan til TV 2.

Terroristen Anders Behring Breivik er i dag den eneste fangen i Norge som soner en dom på forvaring med særlig høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen forbereder seg på flere farligere fanger i fremtiden. 

– Rammene vi har i dag er ikke gode nok i forhold til de mest krevende fangene i fremtiden, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid. 

Endret planene etter 22. juli

Planleggingen av en ny høysikkerhetsavdeling var i gang før 22. juli 2011, men etter terroraksjonen ble mandatet endret, får TV 2 opplyst. Det nye bygget skal kunne håndtere «det mest ekstreme man kan tenke seg».

– Det er behov for å etablere en mer permanent ordning. Kompetanse, rutiner og mye teknisk utstyr er etablert ved fengslet, men de bygningsmessige forholdene ved Ila vil ikke kunne tilfredsstille kravene over tid, sier Vollan til TV 2.

– Etter endt prosjekt vil sikkerheten være betydelig forbedret, og det vil være tilrettelagt for å gjennomføre en dom på forvaring med særlig høyt sikkerhetsnivå. Dette vil gi et sikkerhetsmessig nødvendig og forsvarlig soningsopplegg over tid, sier direktøren for Kriminalsomsorgsdirektoratet. 

Nye kontrolltiltak

Prosjektet omfatter også bygging av en sikkerhetskontroll på utsiden av fengselsgjerdene, hvor man skal kontrollere alle personer og varer som skal inn i Ila fengsel.

– Det er behov for en sikrere adgangskontroll og ytterligere tiltak for blant annet å hindre rømningsforsøk. Ila har i dag ingen portbygning for kontroll av personer eller varer utenfor sikkerhetsgjerdet. Kontroll av personer skjer i forbindelse med inngangen i hovedbygningen, sier direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan til TV 2.

Det er satt av 36,5 millioner kroner i årets statsbudsjett til den nye høysikkerhetsavdelingen. Det er Statsbygg som har fått oppdraget med å bygge «avdeling M».