TV 2 felt i Pressens Faglige Utvalg 

TV 2 ble nylig felt i Pressen Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk. Saken omhandlet hvordan ytterliggående organisasjoner bruker sosiale medier som rekrutteringskanal. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i forbindelse med et innslag som handlet om hvordan ytterliggående organisasjoner bruker sosiale medier som rekrutteringskanal.

En navngitt innvandringskritiker blir i innslaget konfrontert med sine uttalelser i sosiale medier. Utvalget mener TV 2 skulle informert mannen om hvilken sammenheng intervjuet med ham skulle inngå i. PFU viser til kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner. I innslaget ble det også opplyst om at samme mann var siktet for å ha truet med å sprenge Stortinget. Etter utvalgets mening er dette en beskyldning som mannen skulle fått svare på. Her vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.»

Klikk for å endre bildetekst
Klikk for å endre bildetekst

Dette sier PFU om denne saken:

Klagen gjelder en nettartikkel og et innslag i TV 2-nyhetene der en innvandringskritiker blir konfrontert med sine uttalelser i sosiale medier. Det opplyses samtidig at den navngitte kritikeren tidligere var pågrepet og siktet for å ha truet med å sprenge Stortinget. I nettartikkelen omtales han som innvandringsmotstander. I samme innslag og artikkel fokuseres det også på en ny rapport fra Politihøgskolen som viser at ekstreme organisasjoner bruker sosiale medier aktivt for å rekruttere til sine formål.

Klager er den omtalte mannen. Han reagerer på TV 2s fremstilling som han mener skaper et feilaktig inntrykk av ham. Ifølge klager skulle TV 2 vinkle på en krangel på nett hvor klagers uttalelser er kommentarer fremprovosert av andres innlegg. Klager mener TV 2 skulle ta med dette i innslaget. Videre reagerer klager på at han blir koblet til ekstreme organisasjoner og nettsteder han aldri har hatt noen tilknytning til. Det vises her til et bilde av Anders Behring Breivik. Klager mener det er feil å omtale ham som innvandrings-motstander, da han ikke er imot innvandring generelt. Når det gjelder omtalen av trusselen mot Stortinget, skriver klager at TV 2 også skulle formidlet hans versjon av dette. Ifølge klager var dette bare tull. Klager skriver at saken ble henlagt etter publisering.

TV 2 avviser klagen. Kanalen viser til en rekke kommentarer fra klager på Facebook og mener klagers uttalelser forsvarer bruken av ordet innvandingsmotstander. Videre skriver TV 2 at kanalen har brukt mye tid på å finne de angivelige truslene som startet provokasjonen, uten å lykkes. Kanalen er imidlertid av den oppfatning at det må være innholdet som teller, og at klager får mulighet til å forklare seg i intervjuet. TV 2 skriver videre at det ble slått full terroralarm i Norge på bakgrunn av det klager selv omtaler som tull. Det vises til at politiet har uttalt at klager også tidligere har kommet med trusler. TV 2 mener det er høyst relevant å bringe slik informasjon videre. Det avvises ellers at TV 2 antyder noen kobling mellom klager og Breivik, eller de øvrige organisasjonene og nettstedene som omtales i innslaget. Det opplyses om en lengre prat med klager etter intervjuet, og at klager skal ha bekreftet at han stod inne for det han hadde sagt.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 i det påklagede innslaget setter søkelys på forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Det tilligger mediene å ettergå personer som uttrykker sterke og kontroversielle meninger, og utvalget anser TV 2s ordbruk i denne sammenhengen som akseptabel. Utvalget viser også til at klager har vært gjenstand for politietterforskning, og mener han må akseptere et sterkt kritisk søkelys. Det betyr imidlertid ikke at det er fritt frem; også denne klageren har krav på å bli behandlet på en presseetisk akseptabel måte.

Utvalget vil understreke viktigheten av ikke å misbruke andres tillit, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 første ledd: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at utgangspunktet for intervjuet var klagers uttalelser på Facebook. Når det gjelder påstanden fra klager om at TV 2 skulle ta med innlegg som ifølge ham fremprovoserte hans kommentarer, står ord mot ord, og utvalget kan derfor vanskelig ta stilling til dette. Utvalget legger imidlertid vekt på at klager fikk komme godt til orde for å forsvare sine uttalelser, og at han også i etterkant skal ha gitt uttrykk for at han stod inne for det han hadde uttalt.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at klager ikke ble opplyst om hvilken sammenheng intervjuet skulle inngå i. Slik utvalget ser det, er det noe annet å stille opp i et innslag som skal handle om egne uttalelser på Facebook og det å bli en del av et større innslag om hvordan ytterliggående organisasjoner bruker sosiale medier som rekrutteringskanal. Det vises spesielt til koblingen som gjøres i introduksjonen. Gitt sakens karakter, mener utvalget at TV 2, som en del av premisset, skulle forespeilet klager denne sammenstillingen. Utvalget mener riktignok at klagerens aktivitet på nettet og i offentligheten gjør TV 2s kobling forståelig, men premissene skulle altså ha vært klargjort for klageren (jfr. VVpl. punkt 3.3).

Utvalget viser videre til omtalen av trusselen om å sprenge Stortinget. Etter utvalgets mening er dette en svært alvorlig beskylding (påstand om lovbrudd), særlig sett i lys av at han blir identifisert. Utvalget er enig med TV 2 i at det var relevant å bringe denne informasjonen, men mener samtidig at redaksjonen skulle gjengitt klagers versjon, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Utvalget har flere ganger uttalt at den samtidige imøtegåelsesretten også må gjelde selv om man har dekning for de faktiske forhold.

TV 2 har brutt god presseskikk.