Vil ikke avsløre politiets hemmelige informanter

Oslo politidistrikt vil ikke gi Spesialenheten for politisaker tilgang til informantregistret i Jensen-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 vet at det er sterk motstand i ledelsen i Oslo politidistrikt mot å gi Spesialenheten tilgang til informantregisteret eller andre registre som viser hvilken kontakt Eirik Jensen har hatt med sine informanter. 

– Eirik Jensen mener det finnes opplysninger der inne som vil få Spesialenheten til å forstå at han ikke har bedrevet noen irregulær adferd i sin kontakt med blant annet Cappelen, sier hans forsvarer, advokat Jens-Ove Hagen til TV 2.

Ifølge TV 2s kilder finnes ikke Gjermund Cappelen i det ordinære informantregisteret til oslopolitiet. Dette skal ha overrasket etterforskerne som jobbet med saken.

Vil granske register

Det mest sensitive politiregisteret som finnes er informantregisteret. Dette er en oversikt over alle politiets hemmelige kilder og informanter i de kriminelle miljøene. 

Eirik Jensen har gjennom sin advokat bedt Spesialenheten for politisaker om å få tilgang til registeret. 

– Det er særdeles viktig for å kunne dokumentere og få en god begrunnelse for hans forklaring opp i mot forskjellige kriminelle miljøer. Men han har sin taushetsplikt å ta vare på og det blir et dilemma i denne saken, sier Hagen. 

Eirik Jensen har også bedt sin sjef, politimesteren i Oslo, om å bli fritatt for taushetsplikten knyttet til informantvirksomheten. Det har han fått nei på.

– Blir han avskåret fra å gi opplysninger som kan sannsynliggjøre hans aktivitet blant annet  overfor Cappelen, så kan dette bli veldig vanskelig, sier Hagen.

Svært hemmelig

Politiets forhold til sine kilder og informanter er omgitt med svært strenge restriksjoner.

Informantregisteret skal finnes i alle de 27 politidistriktene i landet. Oslo politidistrikt har en egen informantinstruks, som ble signert av daværende visepolitimester Hans Halvorsen høsten 2011. Instruksen, som er unntatt offentlighet, beskriver i detalj hvordan politiet skal forholde seg til informasjon de får fra sine kilder, som kan tilhøre tunge kriminelle miljøer. 

Skulle opplysninger fra dette ekstremt sensitive registeret komme på avveie, vil det ikke gå lang tid før noen blir drept på gata i Oslo, sier en kilde til TV 2. For i det kriminelle miljøet heter en informant for politityster. 

– Har ikke vært informant

Advokaten til Gjermund Cappelen avviser at hans klient har vært informant for Eirik Jensen.

– Min klient har ikke vært Jensens informant. Kontakten mellom de to har dreid seg om den kriminelle aktiviteten de har bedrevet, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til TV 2. 

– Hva tenker du om at man kommer i en situasjon der Spesialenheten ikke får tilgang til registrene?

– Da tenker jeg at mulighetene for at en uskyldig skulle bli domfelt blir større og større. Men jeg ser at det er sensitive opplysninger her, og min klient forholder seg til det inntil vi kommer i en nødrettslig situasjon, sier Hagen.

Frykter kildetørke

TV 2 kjenner til at det internt i politiet snakkes om at informanter i de kriminelle miljøene er blitt skeptisk til å snakke med politiet etter at Eirik Jensen ble siktet for korrupsjon. Informantene  frykter for å bli avslørt og dermed sin egen sikkerhet.

– Vil Eirik Jensen snakke om sine kilder for å få seg selv frikjent?

– Nei. På nåværende tidspunkt er det helt utelukket. Det er ingen aktuell problemstilling. Han har taushetsplikt om de sensitive opplysninger han sitter inne med, og det er ikke snakk om for han å oppgi noe slikt uten at taushetsplikten blir opphevet, sier Hagen.

Eirik Jensen var klarert på nivå 3 som kildefører. Nivå 3 er det høyeste nivået innen informantvirksomhet i Politi-Norge. I tillegg har Jensen, ifølge TV 2s kilder, bidratt til å utforme den såkalte Informantinstruksen ved Oslo politidistrikt som trådte i kraft i 2011.

Oslo politidistrikt sier de ikke kan kommentere forhold knyttet til politiets registre fordi dette berører etterforskningen av Eirik Jensen:

– Problemstillinger som knyttes til etterforskningen kan vi ikke gå inn på. Dette er Spesialenhetens ansvar og må kommenteres av dem, skriver kommunikasjonsrådgiver Roar Hanssen i en epost til TV 2.