TOMME PULTER: I snitt forsvinner mer enn to elever fra osloskolen hver uke uten at det foreligger gyldig fravær. Ilustrasjonsfoto: SCANPIX
TOMME PULTER: I snitt forsvinner mer enn to elever fra osloskolen hver uke uten at det foreligger gyldig fravær. Ilustrasjonsfoto: SCANPIX

99 barn forsvunnet fra skoler i Oslo

Ukentlig møtes lærere og medelever av tomme pulter. En jente fra Groruddalen har siden desember blitt holdt skjult i et land i Midtøsten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det handler ofte om foreldre som er redde for at døtrene skal bli for norske, sier Michael Cruz, som er minoritetsrådgiver for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, til TV 2.

Cruz er kontaktperson for bydelene Grorud, Bjerke og Stovner og forteller at barn som blir tatt ut av skolene er et stort problem i bydelene.

Bare i hans område har det dette skoleåret vært over 40 saker som konkret handler om æresrelatert vold. Mange av guttene og jentene som er involvert i disse sakene, blir fraktet ut av Norge og etterlatt av foreldrene.

– En tredjedel av dem blir etterlatt i utlandet, gjerne hos besteforeldre eller andre slektninger, sier Cruz.

Skolejente holdes i Midtøsten

Cruz, som har tett kontakt med både barn og voksne fra sitt kontor i Groruddalen, jobber akkurat nå med å spore opp en ung jente i ungdomsskolealder som ble tatt ut av landet før jul.

– Hun fortalte at hun skulle på shopping i en storby i Europa og at hun gledet seg til dette, men jeg hadde mine mistanker, forteller Cruz.

Det skulle vise seg at Cruz hadde rett. Jenta befinner seg nå i et land i Midtøsten, der foreldrene kommer fra. Det har vært få livstegn fra henne de siste fem månedene.

BEKYMRET: Minoritetsrådgiver Michael Cruz kjenner til mange barn som uten forvarsel blir tatt ut av skolen og sendt til utlandet. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK
BEKYMRET: Minoritetsrådgiver Michael Cruz kjenner til mange barn som uten forvarsel blir tatt ut av skolen og sendt til utlandet. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK

– Jeg har kontakt med henne via Facebook, men er usikker på om det er hun som svarer på meldingene, forteller minoritetsrådgiveren.

Svarene han får er stort sett korte, og gir lite informasjon om hvorvidt jenta kommer tilbake til Norge og skolen hun gikk på.

Skolen og barnevernet ble varslet, men siden det ble understreket at det kun var snakk om en ferietur som jenta gledet seg til, ble ikke utreisen forsøkt stanset.

Ett problem i disse sakene er at elevene mister retten til skoleplassen hvis foreldrene har tatt dem ut av skolen uten tillatelse i mer enn to uker.

Har du tips eller innspill til lignende tilfeller? Tips TV 2s journalist på epost her.

– Hva som helst kan skje

Noen ganger handler utsendelser om tvangsekteskap eller organiserte ekteskap. Andre ganger blir barna sendt til foreldrenes hjemland av andre årsaker.

– Ofte føler foreldrene avmakt og sender barna til hjemlandet for å «få skikk på» dem. Stort sett er det i hvert fall ikke hensyn til barnets utvikling som ligger bak foreldrenes utsendelse, mener Cruz.

– Kan det være tvangsekteskap som ligger bak denne konkrete saken?

– Det vet jeg ikke, men hva som helst kan skje. Når det gjelder denne jenta, var det først og fremst at hun ikke forholdt seg til familiens og slektens æreskodeks og begynte å bli for norsk, mener Cruz.

Han forteller til TV 2 at han denne våren også har et par andre tilsvarende saker gående med elever fra sitt område. 

– Det verste er utryggheten

Utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune opplyser til TV 2 at det pr. 5. mars i inneværende skoleår har vært 99 tilfeller av ugyldig fravær til behandling. Av disse har 12 elever enten flyttet fra kommunen, byttet skole eller begynt på privatskole. Kun seks har kommet tilbake til sin opprinnelige skole.

Det betyr at 81 elever, uten at skolen har blitt varslet, har utvandret, flyttet eller befinner seg i utlandet. Barna er ikke bare tatt ut av skolen, men fjernet fra sine venner og vante omgivelser her i landet.

– Det verste er utryggheten for barna. De vet ofte ikke hva som skal skje, og mangelen på informasjon mener jeg er omsorgssvikt, sier Cruz.

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det familier fra tre land som dominerer statistikkene, både når det gjelder tvangsekteskap, etterlatelse og andre saker de får rapporter om, nemlig Irak, Somalia og Pakistan.

I en ny rapport fra IMDI, går det frem at minoritetsrådgivere som Cruz i 2013 meldte fra om 222 nye saker.

De siste fem årene har direktoratet fått bekreftet at 70 barn er etterlatt i utlandet, det er registrert over 400 tilfeller av vold eller trusler og over 500 eksempler på det som kalles «ekstrem kontroll», altså foreldre som legger store begrensinger for sine barn i hverdagen.

Les hele den ferske rapporten på IMDIs sider her.