Rekordmange utlendinger tvangsreturneres fra Norge

Økningen er størst blant straffedømte.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hittil i år er 1159 utlendinger tvangsreturnert fra Norge, mot 820 i samme periode i fjor, en økning på 40 prosent. 

Størst er økningen blant straffedømte utlendinger.

Politiets utlendingsenhet (PU) har til nå tvangsutsendt 427 kriminelle, en økning på 60 prosent i forhold til i fjor.

– Viktig for regjeringen

– Økt fokus på å uttransportere straffedømte er viktig for denne regjeringen. Nå jobber PU hardt for å følge opp føringene fra regjeringen, sier Anundsen

– Hvorfor øker tallet uttransporteringer?

– Nå er det flere årsaker til det. Blant annet har vi bevilget flere midler til formålet. Måltallet for antallet uttransporteringer er i år på 6.700 tvangsutsendelser, en vesentlig økning fra tidligere år. Det er et viktig politisk mål med sammenheng i asylkjeden. Hvis du ikke får opphold skal du ut av landet raskt. Dette vil også føre til at flere vil returnere frivillig, sier han. 

I fjor ble 5.934 personer uten lovlig opphold sendt ut med tvang

– Enda viktigere at vi har fokusert sterkt på å sende ut folk som er straffedømte. Det å ha mennesker uten lovlig opphold i Norge gående rundt innenfor landets grenser og drive kriminalitet er ingen akseptabel situasjon. Nå er det gode tall på dette også, sier Anundsen.

FOKUS: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og regjeringen har fokus på at straffedømte skal uttransporteres fra Norge. (Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix)
FOKUS: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og regjeringen har fokus på at straffedømte skal uttransporteres fra Norge. (Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix)

– Færre asylsøkere

Men han høster også godt av et langsiktig arbeid i politidistriktene. 

– Politidistriktene har sterkere fokus på de straffedømte utlendingene og setter i gang arbeidet med å få utvisningssakene i gang raskt. Det arbeidet som distriktene har gjort over tid, høster vi av nå, sier PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne 

Justisministeren mener økningen i tvangsretur vil føre til at færre asylsøkere kommer til Norge i år.

– Jeg tror dette vil redusere antallet asylsøkere som kommer til Norge, fordi en vil se at de som ikke har grunnlag for å søke asyl, ikke vil få det og vil bli returnert tilbake raskt.