BEDT OM Å GÅ: Medlemmer i  Sparebanken Vests representantskap har fremmet mistillitsforslag mot styreleder Trygve Bruvik. (Foto: Per Løchen / SCANPIX)
BEDT OM Å GÅ: Medlemmer i  Sparebanken Vests representantskap har fremmet mistillitsforslag mot styreleder Trygve Bruvik. (Foto: Per Løchen / SCANPIX)

Ber bank-styreleder gå
etter gigant-fallskjerm

Eks-direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg, fikk med seg rekordsummen 32,5 millioner kroner da han måtte gå i fjor. Nå er det fremmet mistillitsforslag mot styreleder Trygve Bruvik. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

31. oktober i fjor ble det kjent at Stein Klakegg fratrådte sin stilling som Sparebanken Vest-direktør med umiddelbar virkning. I begynnelsen av februar skrev Bergens Tidende at han ikke gikk tomhendt fra jobben. 

I bankens siste kvartalsrapport fremkommer det nemlig at Klakegg fikk styret til å gå med på en gullkantet avskjedsavtale.  15 millioner i opptjent pensjon og 17,5 millioner kroner i etterlønn. Totalt fikk Klakegg altså med seg 32, 5 millioner kroner. 

– Grådighet satt i system

Reaksjonene har siden haglet mot landets tredje største sparebank. I bankens representantskap har debatten har gått varm siden nyheten sprakk i begynnelsen av februar. Nå har to av de innskytervalgte representantskapsmedlemmene tatt bladet fra munnen. 

– MÅ FÅ KONSEKVENSER: Innskytervalgte medlemmer i Sparebanken Vests representantskap mener styreleder Trygve Bruvik (i midten) må fratre sin styrelederposisjon etter det ble kjent at Stein Klakegg fikk med seg totalt 32,5 millioner kroner da han måtte gå i fjor. (Foto: Knut Falch / SCANPIX)
– MÅ FÅ KONSEKVENSER: Innskytervalgte medlemmer i Sparebanken Vests representantskap mener styreleder Trygve Bruvik (i midten) må fratre sin styrelederposisjon etter det ble kjent at Stein Klakegg fikk med seg totalt 32,5 millioner kroner da han måtte gå i fjor. (Foto: Knut Falch / SCANPIX)

– Vi har nå besluttet at det vil bli fremstilt et formelt mistillitsforslag mot styreformann Trygve Bruvik. Dette gjør vi fordi vi mener han ikke har ivaretatt Sparebanken Vests interesser, sier John Bjørn Mikalsen til TV 2. 

Sammen med Knut Førland er han to av totalt 24 representanter som er valgt inn i representantskapet som innskyterrepresentanter. Mikalsen og Førland har lenge gitt uttrykk for sterk misnøye med styrets håndtering av Klakeggs avgang, og har nå valgt å gjøre alvor av truslene. 

 Dette er grådighet satt i system. Styret har gitt vekk enorme summer til én enkeltperson. Det er bankens kunder som er de virkelige taperne i dette, og det må styret innse. Vi mener at denne utbetalingen må få konsekvenser, og vi mener det ikke er noen annen løsning enn at styrelederen fratrer sin stilling, sier Mikalsen til TV 2. 

 Savner sidestykke

Mistillitsforslaget er ført i pennen av Knut Førland, og vil bli formelt behandlet på neste representantskapsmøte, 19. mars. På møtet vil først styret redegjøre for sin begrunnelse for Klakeggs sluttavtale, deretter skal representantene stemme over Førland og Mikalsens mistillitsforslag. Det er først etter dette møtet det vil bli klart om Bruvik må gå som følge av utbetalingen.

Styreleder Trygve Bruvik har i dag ikke svart på TV 2s henvendelser, men har tidligere uttalt at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. 

Den enorme utbetalingen skjedde i samme år som banken, nettopp for å spare penger, valgte å redusere staben med 60 ansatte og legge ned elleve bankfilialer på Vestlandet. LO-leder Gerd Kristiansen mener beløpet savner sidestykke.

 Vi er på vei inn i et lønnsoppgjør der vi manes til moderasjon, og samtidig opplever vi at enkeltpersoner får en slik fallskjerm. Det er veldig provoserende.   Jeg synes det savner sidestykke, sier Kristiansen til TV 2. 

– Helt hinsides

Bankens kunder har også sagt ifra på sin egen måte. Ifølge informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik, har kunder valgt å si opp avtaler med banken som direkte følge av Klakeggs fallskjerm. 

 Både via vårt sentralbord og i andre kanaler har vi opplevd at kunder har gitt klar beskjed om hva de mener om denne utbetalingen. Jeg har ikke nøyaktige tall, men noen har også valgt å si opp sitt kundeforhold med banken. Det er som sagt beløpet de reagerer på, de kjenner seg ikke igjen i at dette er noe som en sparebank har gjort, sier Breivik til TV 2. 

En av dem som har sagt opp alle sine avtaler, er Jorge Dal. Han er leder i Rørleggernes Svenneforening i Bergen, og sa umiddelbart opp alle foreningens avtaler med banken da han fikk høre om Klakeggs fallskjerm. 

 Beløpet er jo helt hinsides. Det harmonerer ikke i det hele tatt at banken begrunner kuttene de gjorde i fjor med argumenter om at det må skje innsparinger, og i neste håndvending gir Klakegg en rekordhøy fallskjerm. Vi ønsker ikke å være en del av et apparat som bygger oppunder en slik ukultur, tordner Dal. 

Stein Klakegg ønsker ikke å kommentere kritikken som har kommet mot utbetalingen han fikk med seg. 

 Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover den informasjonen som er gitt i kvartalsrapporten fra Sparebanken Vest, skriver Klakegg i en SMS til TV 2.