Grafikk: Joel Schäfer/TV 2
Grafikk: Joel Schäfer/TV 2

Gass kan bli Putins våpen i kampen om Ukraina 

Men kutt vil ramme europeiske land, og eksperter mener det er for stor risk for Putin å ta. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ukraina er avhengig av gassimport fra Russland, og russerne har ved flere tidligere anledninger brukt gasstilførselen som våpen i stridigheter med landet. Men et gasskutt vil ikke ramme bare Ukraina, men også EU-land.

 

Tallene varierer, og fra 66 til 80 prosent av gass eksportert fra Russland går til andre europeiske land - via Ukraina. 

 

Høyere gasspriser

Sist helg gikk det russiskeide gass-selskapet Gazprom ut og sa at de kom til å heve prisene Ukraina må betale for gass fra Russland. Dette ble bekreftet tirsdag.

 

Gazprom kontrollerer, ifølge britiske The Guardian, rundt en femdel av verdens gassressurser, og over halvparten av det Ukraina årlig bruker. Russland er verdens største produsent og eksportør av gass. 

 

Russerne truer med at den eksisterende avtalen de har med Ukraina blir opphevet dersom de ikke betaler de ni milliardene de allerede skylder for gass. Denne gjelden er ifølge Gazprom for forbruket i 2013 og så langt i 2014.

 

Ukraina vil ikke svare på når disse pengene blir betalt. Avtalen, som ble betegnet som gunstig for Ukraina, ble inngått i høst da den tidligere presidenten, Moskva-vennlige Viktor Janukovitsj, sa nei til en handelsavtale med EU, og i stedet knyttet sterkere bånd til Russland.

 

Stengte kranene

Også i 2005 og 2006 var det et anstrengt forhold mellom Russland og Ukraina, som følge av ledelsen i Kievs stadig tettere bånd til EU og Nato.

 

Økte priser fra Gazprom førte til at Ukraina ikke betalte regningene, og gasselskapet stengte derfor kranene. Dette fikk ikke bare konsekvenser for Ukraina, men også for mange EU-land, hvor mer enn 25 prosent av gassbehovet ble dekket fra Russland. Både Østerrike, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia og Polen rapporterte om at gassleveransen gikk ned med så mye som 30 prosent.

 

Anklaget Ukraina for å stjele

Krisen ble løst midlertidig, men bare tre år senere økte Gazprom igjen kravene. Ukraina nektet på nytt å betale, og resultatet ble at Gazprom bare overførte nok gass til å dekke EU-landenes behov, og ikke Ukrainas.

 

Men Russland beskyldte Ukraina for å stjele av lasset og forsyne seg av gass som var ment for land lengre vest. Og følgene ble store. I flere land i Sør-Europa gikk de nærmest tomme for gass. I Bulgaria måtte de stanse de største industrianleggene, og stenge skoler og offentlige bygninger. I Slovakia ble det erklært unntakstilstand. 

 

En del andre land i Vest-Europa hadde lagt seg opp gassreserver siden 2006-krisen, så virkningene ble mindre merkbare her, men gassprisene gikk voldsomt opp, noe som ikke ble tatt godt i mot i EU. 

 

Eksperter mener betydningen for europeiske forbrukere kan gjøre det vanskelig for Russlands president Vladimir Putin å ramme Ukraina nå, fordi et gasskutt ikke kommer ikke uten risiko.

 

– Russland har for mye å tape

Professor i petroliumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker ved Nupi, Ole Gunnar Austvik, sier til TV 2 at det ikke er sannsynlig at Russland vil ramme EU-landene med overlegg.

Professor og seniorforsker Ole Gunnar Austvik. Foto: Nupi
Professor og seniorforsker Ole Gunnar Austvik. Foto: Nupi

 

– De er for avhengige av inntektene, og har for mye å tape. Gasstilbudet har ekspandert mye de siste årene. Det er langt flere tilbydere i dag enn da krisen rammet europeiske land i forbindelse med gasskuttet i 2006 og 2009. En av årsakene er at mottaksapparatet har bedret seg i store deler av Europa, og gassen kan transporteres med båter over hele verden, sier Austvik. 

 

Han viser til at forbruket av russisk gass har gått ned de siste årene, og at det derfor er lite trolig at de vil kunne bruke gass som et bevisst middel i konflikten.

 

– Fordel for Russland å slippe Ukraina

Han mener at for Moskva er korridoren gjennom Ukraina like problematisk som for EU-landene som ville blitt rammet.  

 

– Dette er en av årsakene til at de har etablert gassledningene i nord, og arbeider med å få i stand en tilsvarende i sør. Denne skal gå gjennom deler av Svartehavet, inn i Bulgaria og videre frem til Beograd. Man kan diskutere om dette er økonomisk riktig, men det er en klar fordel for Russland å slippe å være avhengige av at gassen de eksporterer skal gå gjennom Ukraina. Her ble gassledningene etablert i Sovjettiden, sier Austvik.

 

Store forskjeller

Noen land, som Slovakia og Moldova, er fortsatt svært avhengig av den russiske gassen som fraktes gjennom Ukraina, og her vil et kutt bety mye. Dette er land som ikke har kystlinje, og ifølge Austvik derfor ikke har samme mulighet til import. 

 

Men for andre europeiske land vil det bety langt mindre av ulike årsaker. 

The Guardian viser til en rapport, skrevet av markedsanalytikere i den franske banken Société Générale, som viser til at EU-landenes gassforbruk er det laveste siden 1999. I tillegg er vinteren nå på hell. Det har vært en ekstrem mild sesong i år, noe som har ført til lav etterspørsel også de seneste månedene. 

Og ikke uventet har mange land bygget seg opp enda mer omfattende gassreserver etter de foregående krisene. Ifølge GAS Infrastructure Europe (GIE) var lagrene 10 prosent høyere enn i fjor og nesten halvfulle.

 

Russland arbeider med en sørgående gassledning, som skal kunne frakte gass til landene i Sør-Europa uten å måtte gå gjennom Ukraina. Arbeidet er så vidt påbegynt Foto: AFP/ Mikhail Mordasov.
Russland arbeider med en sørgående gassledning, som skal kunne frakte gass til landene i Sør-Europa uten å måtte gå gjennom Ukraina. Arbeidet er så vidt påbegynt Foto: AFP/ Mikhail Mordasov.

– Selv om tilførselen ble kuttet helt nå, ville det være nok gass igjen til ut fyringssesongen, sier analytiker Eugene Weinberg i tyske Commerzbank AG til nyhetsbyrået Bloomberg.

 

Gassprisene har steget den siste måneden, men analytikeren viser til at det snarere har med usikkerheten rundt forholdet mellom stormakten Russland og Ukraina, enn mangel på gassressurser.

 

Ukraina har kuttet forbruket

Ukraina selv har kuttet gassforbuket med over 40 prosent, og dermed gjort seg mindre avhengig av importen fra Russland. 

 

– Russland har uten tvil mistet mye makt over Ukraina fordi de har startet egen produksjon av gass, sier den svenske økonomen Anders Åslund, til Politico

 

Austvik sier at det ikke er tvil om at Ukraina likevel er fullstendig avhengig av importen av gass fra Russland.

 

  For Ukraina er det nok en fordel at de per i dag er transitt for gass som skal videre til EU-land, ellers ville det vært lettere for Russland å ramme landet. Situasjonen vil være annerledes når det finnes gode kanaler som ikke inkluderer Ukraina. Slik det er nå er det mer sannsynlig at Russland vil straffe Ukraina med økte gasspriser, noe vi allerede har sett tegn på, sier Austvik.