OVERLEVERT: Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.


Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OVERLEVERT: Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En av ti kvinner i Norge har blitt voldtatt

Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år. 

– Vi kaller voldtekt en ungdomstragedie. Halvparten av dem som rapporter om voldtekt er under 18 år, sier Siri Thoresen, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Senteret har gjennomført en landsomfattende studie om blant annet vold, seksuelle overgrep og trakassering. 2435 kvinner, og 2092 menn har deltatt i undersøkelsen.

– Skjulte fenomen

Onsdag formiddag ble rapporten overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp), med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til stede.

 Fakta: 

 • 10 prosent av norske kvinner voldtatt 
 • Mens 9,4 prosent kvinner forteller at de har blitt voldtatt, sier 1,1 prosent menn at de har opplevd det samme. 
 • En tredel av kvinnene har ikke fortalt om det til andre. 
 • Fire av ti var redde for å bli alvorlig skadet eller drept.
 • Tre av ti fikk fysiske skader under voldtekten. 
 • Kun 11 prosent anmeldte voldtekten. 
 • 86 prosent av ofrene kjente gjerningsmannen. 

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Undersøkelsen viser at få kvinner som har vært utsatt for voldtekt har vært til medisinsk undersøkelse, eller behandling den første tiden etterpå.

– Jeg er bekymret over at så få tar kontakt med helsetjenesten og politi, sier Horne. 

Nesten en tredel har aldri fortalt om voldtekten til andre.

– 1 av 3 sa de aldri har snakket med noen. Dette sier oss at det er skjulte fenomen i samfunnet, sa Siri Thoresen, seniorforsker ved NKVTS.

Justisminister Anders Anundsen mener det er viktig at alle politidistrikt må følge opp alle som anmelder en voldtekt. 

– Det er nok mange som lar være å ta opp kampen, for de føler de står veldig alene, sier Anundsen. 

De fleste kjenner gjerningspersonen i en voldtekt. De største gruppene av overgripere er venner, bekjente, naboer, kollegaer og kjæreste/partner, eller tidligere kjæreste/partner.  

Studien viser at bare 14 prosent av voldtektsofrene forteller at de ikke kjente gjerningspersonen.

1,1 prosent av menn voldtatt

Mens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.

Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd. 

Overgrep mot barn:

 • 10,2 prosent kvinner og 3,5 prosent menn har opplevd seksuell kontakt før fylte 13 år.
 • 4 prosent kvinner og 1,5 prosent menn har opplevd seksuell omgang (i form av samleie, anal- eller oralsex) før fylte 13 år.  
 • En av fire sier at de aldri har fortalt om overgrepet før under denne undersøkelsen. 
 • 14 prosent av ofrene ble utsatt for overgrep av far eller stefar. 
 • Rundt en av tre har opplevd «mindre alvorlig vold» (klyping, dytting, slag med flat hånd) fra foreldre, mens fem prosent sier de har opplevd alvorlig vold. 

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Overrasket over alderen 

 Pressekontakt Liza Arntzen i Dixi ressurssenter mot voldtekt sier til TV 2 at tallene ikke er overraskende, men at det igjen viser tydelig at omfanget er stort. 

 – Vi har ventet lenge på en grundig undersøkelse og er fornøyd med at den nå er kommet. Det som er overraskende er at nesten halvparten av ofrene er under 18 år, sier Arntzen. 

 Undersøkelsen viser at bare 11 prosent anmelder voldtekter. Det mener Dixi er altfor lavt. 

Liza Arntzen i Dixi er overrasket over hvor mange under 18 som blir utsatt for overgrep. Foto: Dixi.no
Liza Arntzen i Dixi er overrasket over hvor mange under 18 som blir utsatt for overgrep. Foto: Dixi.no

– Det er viktig at voldtektsofre anmelder, både for ta gjerningsmannen og å plassere skylden der den skal være. 

Arntzen sier mange, særlig yngre kvinner, ikke anmelder fordi de ikke vet hvor de skal henvende seg. En del vet for eksempel ikke hva et overgrepsmottak er.  

 En av Dixis oppgaver er å informere om tilbudet som finnes for voldtatte og pårørende, og så bistå underveis. I fjor hadde de rundt 250 nye brukere, og 700 totalt. De fleste er tilhørende i Oslo og på Østlandsområdet. Det finnes støttesentre mot incest og seksuelle overgrep andre steder i landet, og Dixi samarbeider med disse. 

Må informere om seksuelle grenser 

Ifølge Arntzen viser de høye tallene blant barn og ungdom at det er viktig å snakke tidlig om seksuelle grenser. 

 – Det er et problem at enkelte lærere ikke har tid og ressurser til å ta opp problemstillingen i tilstrekkelig grad. Men det finnes gode undervisningsopplegg og et godt samarbeid med helsesøster kan være viktig. Vi kan unngå seksuelle overgrep ved å tydelig fortelle hvor grensa går. 

 

 

 

 

 

 

Populære klipp fra TV2.no:

Vis flere