ABSTINENSER: Nyfødte barn blir avhengig av nikotin om mor snuser.  Foto: Berit Roald / SCANPIX
ABSTINENSER: Nyfødte barn blir avhengig av nikotin om mor snuser.  Foto: Berit Roald / SCANPIX

Jordmor: – Barn har snus-abstinenser ved fødelselen

Gravide får for lite informasjon fra helsemyndighetenes side, mener jordmor. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har opplevd at barn har hatt abstinenser og vært urolig ved fødselen. Dette ser vi i forbindelse med mors snusbruk, forteller Mari Heltne, jordmor ved Volda helsestasjon, til TV 2.

Jordmoren forteller at hun ofte får spørsmål fra gravide om det er greit å snuse under svangerskapet.

Saken ble først omtalt på smp.no

– Det er ikke nok fokus på at snus påvirker barnet og utviklingen av det. Det er dessverre lite informasjon å finne om snusbruk under graviditet fra helsemyndighetenes side, sier Heltne.

Allerede i 2003 informerte en svensk studie at snusing økte risikoen for prematur fødsel og svangerskapsforgiftning, skriver Tidskrift for Den norske legeforening. Da kom det også frem at for tidlig fødsel nesten var dobbelt så vanlig hos snusere enn hos dem som ikke brukte tobakk. 

 

For lite opplyst

FORSTÅR: Maja-Lisa Løchen, Professor ved institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen
FORSTÅR: Maja-Lisa Løchen, Professor ved institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Ifølge SSB røykte eller snuste hver tredje innbygger i befolkningen i alderen 16-74 år i 2013. Samme år snuste ni prosent av befolkningen daglig mot seks prosent i 2008. Jordmoren ved Volda helsestasjon forklarer at det er en ny problemstilling at så mange unge kvinner snuser, og at det trolig er derfor mange er lite opplyst.  

I helsekortet som norske kvinner fyller ut under første svangerskapskontroll stilles det ingen spørsmål om snusbruk. Det fokuseres bare på sigarett- og alkoholvaner. 

– Det er viktig at vi som helsestasjon spør om snusbruk som del av en rutine. Vi må selv føle litt på det ansvaret, sier Heltne.

Snus som røykeavvenning

– Jeg forstår at gravide kan være forvirret om hvor helseskadelig bruk av snus er under svangerskapet, sier Maja-Lisa Løchen, professor ved institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, til TV 2.

Hun påpeker at noen snusforskere i Norge anbefaler snus som et røykeavvenningmiddel og at det trolig er det som har skapt forvirring.

– Det er flott at jordmoren i Volda er opptatt av skadeomfanget og bruker det i sin praksis, mener hun. 

Løchen trekker frem at snusing ikke var en aktuell problemstilling da fødselsregisteret ble laget og at hun selv har fremmet at helsekortet bør oppdateres da hun tidligere var leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging. 

– Jeg ønsker likevel å rose helsedirektoratet for at informasjon om at snus er skadelig under svangerskapet ligger ute på deres nettsted. Det er et skritt i riktig retning, sier professoren og påpeker at hun tror denne kunnskapen vil være allment kjent om et par år. 

– For at vår kunnskap skal bli spredt er det viktig at media er opptatt av dette og sprer informasjonen til folket, sier Løchen. 

Økt oppmerksomhet
– Dette er et viktig tema å sette fokus på nå som unge kvinner i økende grad har begynt å bruke snus. Vi er enig i at det trengs mer informasjon om dette, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør ved avdeling for befolkningsrettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet.

REVIDERER: Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet.
REVIDERER: Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet.

Skyvulstad trekker frem at Helsedirektoratet har hatt økt oppmerksomhet på snusing og graviditet en god stund. 

– Det bekymrer oss at det er økning i gravide som snuser. Derfor oppdaterer vi nå appen vår «Slutta». Vi ønsker å gi tydeligere informasjon om at det er helseskadelig å snuse under svangerskapet. 

Avdelingsdirektøren forteller at også helsekortet vil revideres innen sommeren og at gravide da bør få spørsmål om snusbruk under svangerskapskontrollen. 

– Helsekortet skal revideres. De som behandler gravide bør likevel informere om helserisikoen, uavhengig om det står på et helsekort eller ikke, mener Skyvulstad.