VANSKELIG SKOLETID: Gjentatt mobbing på skolen gir barn og unge traumer , økt fare for depresjon og lavere selvtillit. FOTO: Illustrasjonsbilde
VANSKELIG SKOLETID: Gjentatt mobbing på skolen gir barn og unge traumer , økt fare for depresjon og lavere selvtillit. FOTO: Illustrasjonsbilde

Psykolog slår full alarm om senskader etter mobbing

Traumene er langt verre enn tidligere antatt. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er atferdsforsker og psykolog Laura Bogart ved Boston Children's Hospital som står bak mobbeundersøkelsen og -rapporten, som ble offentliggjort i barnelegefagbladet Pediatrics tirsdag.

FORSKER PÅ MOBBING: Laura Bogart ved Boston Children's Hospital.
FORSKER PÅ MOBBING: Laura Bogart ved Boston Children's Hospital.

4300 skoleelever i Los Angeles, Houston og Alabama-byen Birmingham har deltatt i undersøkelsen. Elevene går i 5., 7., og 10.klasse.

Bogart sier til Live Science at barn som har opplevd mobbing over flere klassetrinn, og ikke i for eksempel over ett skoleår, kom verst ut av alle mobbeofre. 

Gjentatt mobbing gir ofrene langvarige traumer og økt fare for depresjon og lavere selvtillit, skrives det i rapporten.

– Resultatene er et sterkt argument for umiddelbar og tidlig forebygging av mobbing, sier Bogart til nettstedet. 

FORSKET PÅ NORSKE ELEVER: Atferdsforsker Thormod Idsøe.
FORSKET PÅ NORSKE ELEVER: Atferdsforsker Thormod Idsøe.

Til CNN sier Bogart at selv om mobbingen opphører, kan ofrene i flere år etter ha psykiske problemer.

Definert som vold

Elevene ble spurt om hvor ofte et annet barn hadde sparket og dyttet dem det siste året, og måtte også svare på spørsmål som omhandlet deres psyke.  

Blant elevene i 10.klasse, svarte 30 prosent av elevene at de er blitt mobbet. Halvparten av disse viste tegn på traumer. 

I en norsk kartlegging av mobbing blant 963 skoleelever i 8. og 9. klasse i 2012, kom det frem at 33 prosent av norske skoleelever som har blitt mobbet hadde høy forekomst av posttraumatiske stresslidelser.

Bak kartleggingen og rapporten «Mobbing gir traumesymptomer», stod blant annet atferdsforsker Thormod Idsøe ved Universitetet i Stavanger. 

Idsøe sa at konsekvensene av mobbing i oppveksten er såpass omfattende, at de både går ut over læringen og at de medfører alvorlige helsemessige følger.

– Dette er bemerkelsesverdig, men likevel ikke overraskende. Mobbing er definert som langvarig vold, fysisk eller psykologisk, utført av et individ eller en gruppe og rettet mot en person som ikke er i stand til å forsvare seg i den aktuelle situasjonen. Slike opplevelser vet vi kan sette spor hos offeret, lød Idsøes kommentar i rapporten.

Må bedre kommunikasjonen

Boston-forsker Borgart sier at elevene som svarte at de aldri var blitt mobbet, hadde få eller ingen psykiske vansker.

Elevene som hadde blitt mobbet en gang for flere år siden, hadde også psykiske vansker, men ikke i like stor grad som dem som nylig hadde blitt mobbet, eller som ble mobbet flere ganger. Sistnevnte gruppe hadde lavere selvtillit og selvfølelse.

– Det første foreldre kan gjøre, er å bedre kommunikasjonen med barnet sitt, slik at mobbing blir et samtaletema. Det er spesielt viktig når barna er små, sier hun.

Undersøkelsen har bare omfattet mobbing på skolen, og ikke på nettet. Bogard ønsker nå å forske på nettmobbing, etter at et titalls ungdommer det siste året har begått selvmord etter å ha blitt mobbet på nett.