Slik kriger norske soldater i Afghanistan

Videoen viser norske soldater som blir utsatt for et bakholdsangrep.

Videoen som TV 2 har fått tilgang til, viser norske soldater fra minedykkerkommandoen som blir utsatt for et bakholdsangrep i 2010. Videoen, som er hentet fra hjelmkameraet til en av soldatene, viser hvordan soldatene blir beskutt fra flere hold. Situasjonen fremstår tidvis som kaotisk, da de ikke er helt sikre på hvor opprørerne befinner seg. Soldatene i de to militærkjøretøyene måtte skyte seg ut av situasjonen. Ingen soldater ble s