Tysk forsker slår tilbake i barnehagedebatten

– Barn i ettårsalderen er i en sårbar periode.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ettåringer kan bli alvorlig stresset av å begynne i barnehagen, advarte professor Liselotte Ahnert i forrige ukes sending av «Vårt lille land».

I etterkant av programmet uttalte forskningsleder ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Anne Inger Helmen Borge, til TV2 Nyhetskanalen, at norske foreldre ikke trenger å frykte at ettåringene skal ta skade av å begynne i barnehage.

Hun hevdet blant annet at resultatene fra den tyske undersøkelsen ikke automatisk kan overføres til norske forhold, da vi, ifølge henne, har et bedre system for tilvenning i barnehagen enn i Tyskland.

– Hun har ikke riktige fakta, mener professor Liselotte Ahnert som står bak det tyske forskningsprosjektet, der spyttprøver viste at barna fikk en vedvarende økning av stresshormonet kortisol.

Se hele reportasjen om ettåringer i barnehage fra «Vårt lille land» i videovinduet over artikkelen.

Tilvenningsperiode

I Norge er det vanlig med tre dagers tilvenning i barnehagen, før foreldrene må gå på jobb. Professor Lieselotte Ahnert påpeker at majoriteten av ettåringene i de tyske barnehagene hadde lengre tilvenningstid enn det som er vanlig i Norge.

– Majoriteten av barna hadde tilvenning sammen med mødrene i ti til femten dager, forteller hun.

Det er fire-fem ganger så lang tilvenningstid som i norske barnehager.

– Det er veldig fint hvis tyske barnehager har lang tilvenning. I dag, ti år etter at disse dataene ble samlet inn, er det sikkert bra forhold i Tyskland. De tyske dataene ble samlet inn i 2002-2003. Artiklen ble publisert i 2004, sier Helmen Borge.

Bakgrunn:
Forskere advarer: Ettåringer kan bli alvorlig stresset av å begynne i barnehage
– Ingen grunn til å tro at barnehage er skadelig for ettåringer

Trygge ettåringer?

I intervjuet med TV 2 Nyhetskanalen fortalte Helmen Borge at norske ettåringer er trygge når de begynner i barnehage. Etter et års permisjon med foreldrene er de klare til å møte jevnaldrende.

Professor Ahnert, derimot, sier at barn i ettårsalderen tvert imot er i en sårbar periode.

– Av den grunn er det viktig at overgangen fra å være hjemme til å begynne i barnehagen, blir gjort på en smidig måte, forteller Ahnert.

Stressnivået forsvinner etter hvert

En av de overraskende funnene ved den tyske studien var at barna med høyest stressnivå ikke var de barna som gråt mest. De reddeste barna var tause.

– Det er ganske vanlig at det er en del unger som er sjenerte og tilbakeholdne. Det har nok ikke Liselotte Ahnert kontrollert for. Så har vi lært av en ny kanadisk studie at dette går over. Dette er en forbigående reaksjon, sa Helmen Borge.

Professor Ahnert mener Helmen Borge neppe kan ha lest forskningsrapporten hun uttaler seg om.

– Vi tok selvsagt høyde for dette, noe som også er beskrevet i forskningsrapporten, forteller Ahnert.

Den tyske professoren sier videre at også de fant at det høye stressnivået blant barna går over med tiden, lik den kanadiske studien Helmen Borge refererer til.

– Problemet er imidlertid at for noen barn tar denne prosessen kort tid, mens den for andre barn tar lang tid. Vi er ansvarlige for å sørge for en god overgangsperiode for alle barna, sier hun.

Helmen Borge hevder imidlertid det kan være flere årsaker til at noen barn er stille og tilbaketrukne.

– Jeg har forsket på barnehagebarns sosiale engstelse og uinteresse for andre barn. Vi kan ta feil når vi tror stille, tilbaketrukne barn er engstelige og lei seg, de kan rett og slett være mindre interessert i å leke med de andre

Se intervjuet med Anne Inger Helmen Borge i videovinduet under:

Omfattende undersøkelse

Forskningsprosjektet Ahnert står bak omfattet ettåringer i hele 37 tyske barnehager. Barna ble observert før og under barnehagestarten, samt fem måneder senere.

Resultatene viste at ettåringene fikk et dobbel så høyt nivå av stresshormonet kortisol av å begynne i barnehagen. Og selv om barna etter hvert sluttet å gråte, sank ikke stressnivået.

Ni dager etter barnehagestart hadde ettåringene høyere kortisolverdier enn den første dagen. Fem måneder senere var kortisolnivået fortsatt høyere enn før de begynte i barnehagen. Et langvarig høyt stressnivå kan svekke hukommelsen og evnen til læring hos barna. Høyt kortisolnivå reduserer også immunforsvaret.

Les også: Oslo refses for dårlig barnehagekvalitet

Ber foreldre passe på

Til tross for funnene vil ikke Ahnert nødvendigvis advare foreldre mot å sende ettåringer i barnehage, men ber dem tilpasse barnehagestarten til sitt eget barn, fordi alle barn er forskjellige. Hun råder foreldre til å bruke mye tid med barna under tilvenningen, og dersom barna viser tegn til varig stress, bør dagene i barnehagen gjøres kortere.

Tegn på varig stress hos barna er generell uro, dårlig konsentrasjonsevne, dårlig søvn, redusert appetitt og mye sykdom. Dersom barnet får nedsatt immunforsvar og stadig blir utsatt for sykdom mener professor Ahnert at foreldrene bør avbryte barnehageoppholdet og finne en annen løsning i en periode, som for eksempel dagmamma eller besteforeldre.

Både Ahnert og Helmen Borge er enige i at kvaliteten for omsorg for ettåringer er et viktig tema som bør forskes mer på.

– Foreldre må følge nøye med, sier Helmen Borge.