FORTVILET: – Du har større rettigheter når du kjøper
en genser enn når du kjøper et hus, sier Heidi Dammann. Her står hun foran
terrassen som ramlet ned og nå står støttet opp av Lecablokker. Foto: Cathrine Woldstad
FORTVILET: – Du har større rettigheter når du kjøper en genser enn når du kjøper et hus, sier Heidi Dammann. Her står hun foran terrassen som ramlet ned og nå står støttet opp av Lecablokker. Foto: Cathrine Woldstad

Heidi er blakk og utslitt etter boligmareritt

Toalettet har vært frakoblet i tre år. Heidi Dammann har ikke lenger penger til advokat når hun skal møte forsikringsselskapet i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg bruker all tid på dette, alle helger og ferier, sier Heidi Dammann.

TV 2 møter Heidi i det rødmalte huset hun kjøpte i idylliske omgivelser i Maridalen like nord for Oslo i 2006. Hun betalte 3,7 millioner for huset fra 1945 og var godt fornøyd.

– Huset så kjempelekkert ut. Det var et nytt tilbygg i stua, nytt bad som ifølge prospektet var bygget etter våtromsnormen, garasje med anneks fra 1999 og brønn fra 1995, forteller Heidi.

Men i mars 2010 falt rekkverket ned fra verandaen, tatt av snø som falt fra taket. Snekkeren som kom for å fikse verandaen, oppdaget snart at mye var galt med huset.

Koblet fra toalettet

Etter dette har problemene tårnet seg opp for Heidi. Høsten 2011 kom kommunen og koblet fra toalettet fordi svartvannstanken (septiktanken) var ulovlig. I tre år har hun måttet gå over gårdsplassen og inn i annekset med garasje for å bruke et elektrisk hyttetoalett.

I flere år har hun også måttet hente vann på bensinstasjoner og hos naboer fordi det ble påvist e.coli-bakterier i brønnvannet som normalt forsyner huset.

Varmesensitive kameraer har avslørt kuldebroer hvor det er minusgrader i hjørnene inne i stua.

– Jeg var alvorlig syk flere ganger før jeg fant ut at det skyldtes e.coli i drikkevannet, sier Heidi Dammann til TV 2.

MANGLER TOALETT: Det er tre år siden toalettet ble koblet fra på grunn av problemer med avløpssystemet og svartvannstanken. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
MANGLER TOALETT: Det er tre år siden toalettet ble koblet fra på grunn av problemer med avløpssystemet og svartvannstanken. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Likevel er det ikke huset som sliter henne ut, sier hun.

– Det er Protector forsikring, som trenerer saken og motarbeider meg. Vanlige mennesker har ikke en sjanse mot Protector, sier hun.

Stor avstand

Selgeren av huset hadde nemlig tegnet eierskifteforsikring hos Protector. Heidi reiste et krav på 1,6 millioner kroner mot selskapet etter at et tømrerfirma hadde vurdert manglene på huset.

Protector sendte selv en takstmann til Heidis hus. Takstmannen priset avvikene til 525.000 kroner, og Dammann ble tilbudt et prisavslag på 345.000 kroner. Tilbudet sto i tre dager.

Etter at terrassen også falt ned og avdekket nye feil, hyret Dammann det anerkjente rådgivningsfirmaet Opak til å vurdere eiendommen. Over elleve tettskrevne sider beskriver Opak manglene, som etter deres vurdering vil koste mer enn 2,8 millioner kroner å utbedre. 

Konsulentfirmaet påpeker blant annet feil ved stuetilbygg, bad, yttervegger, garasje med anneks, trappetilbygg, avløpsanlegg og terrasse.

– I dette huset ser det ut til at det meste av rehabiliteringsarbeider og nybygg/tilbygg er til dels mangelfullt utført. Dette har medført en rekke skader som nå blir avdekket av Dammann, heter det i rapporten.

PRESENNING PÅ TAKET: Problemene startet da rekkverket på verandaen over stuetilbygget falt ned. Slik ser det ut fire år senere. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
PRESENNING PÅ TAKET: Problemene startet da rekkverket på verandaen over stuetilbygget falt ned. Slik ser det ut fire år senere. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Tilkjent 947.000

I juni 2012 ble Heidi tilkjent 947.000 kroner i en dom fra Oslo tingrett, men saken ble anket. Heidi mener hun ikke ble hørt på vesentlige punkter.

Blant annet heter det i dommen at badet ikke har noen kontraktsmessige mangler. Videre står det i dommen at trappetilbygget ikke er bygget etter de godkjente tegningene, og at det er usikkert om det blir godkjent slik det står. Likevel mener retten at dette ikke kvalifiserer til mer enn 5000 kroner i prisavslag, for mangelfull innfesting i hovedbygget.

GARASJEN: Gulvet sprekker. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
GARASJEN: Gulvet sprekker. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Her må det inn arkitekt for at det skal bli godkjent, og hele tilbygget må rives, kommenterer Heidi.

Når ankesaken starter i oktober, må Heidi Dammann føre saken selv. Hun har ikke lenger penger til advokat. Hun har hatt store utgifter på å dokumentere skadene.

Rapporten fra Opak, termografi og en geoteknisk rapport som dokumenterer sviktende grunnforhold har hun måttet betale selv. Kommunikasjonen med motparten har gått via advokat, noe som betyr at det koster hver gang det skal sendes et brev. Gebyret for å anke saken inn for lagmannsretten var 28.380 kroner. Hun har søkt om fri rettshjelp og fått avslag.

HUNDREVIS AV DOKUMENTER: Dette er dokumentberget Heidi må forholde seg til når hun skal føre saken for lagmannsretten. Foto: Cathrine Woldstad
HUNDREVIS AV DOKUMENTER: Dette er dokumentberget Heidi må forholde seg til når hun skal føre saken for lagmannsretten. Foto: Cathrine Woldstad

Da Heidi anket saken, svarte Protector også med å anke. Dermed er lagmannsrettssaken like omfattende som da den gikk for tingretten.

– Jeg har bevisbyrden og har blakket meg helt på dette. Jeg har dysleksi og ADHD og må holde på med dette alene, sier hun og viser fram en lang rekke permer med saksdokumenter.

– I tillegg krever Protector nye lasermålinger av setningsskadene. De sender ulike takstmenn. Hvor er rettssikkerheten for oss boligkjøpere? Du har større rettigheter om du kjøper en genser enn om du kjøper et hus, sier Heidi.

– Tilbyr for lave forlik

Advokat Tore Økseter førte saken for Heidi Dammann i tingretten. Økseter anbefalte en delvis anke av tvisteposter hvor han mente retten hadde gjort feil i bevisbedømmelse eller hvor utmålingen av prisavslaget åpenbart var feil.

PROVISORISK: I stuetilbygget er det satt opp bjelker for å støtte taket. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
PROVISORISK: I stuetilbygget er det satt opp bjelker for å støtte taket. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Advokaten legger til at hans erfaring med Protector er at de avviser rettmessige krav i altfor stor grad og tilbyr forliksbeløp som er altfor lave.

– Dette resulterer ofte i at det må iverksettes en rettslig prosess for å komme i mål, noe som er både ressurs- og kostnadskrevende, uttaler Økseter til TV 2.

Advokat Tommy Ravndal hos Protector forsikring sier at Protector ikke er tjent med å tilby lavere beløp enn det som er korrekt. Selskapet har interne faglige standarder om å foreta korrekte oppgjør. Renter og kostbare rettslige prosesser vil være fordyrende, skriver Ravndal i en epost til TV 2.

– Dammann anket

Tommy Ravndal har ikke forståelse for at Dammann føler seg motarbeidet av selskapet. 

Tilbudet om 345.000 kroner i prisavslag hadde ifølge Ravndal bakgrunn i de feil og kostnader som da forelå. Det var da tatt ut enkelte beløp for forhold som selskapet mente var synlig og dermed innenfor det som var avtalt og kjøpt.

– Er det riktig at Protector har forlangt at all kommunikasjon i saken skal foregå via advokat?

– Så lenge Dammann har vært representert ved advokat, så følger det av de advokatetiske regler at kommunikasjonen skal gå mellom advokatene.

Må dokumentere setningsskader over tid

– Er det riktig at Protector har krevd nye lasermålinger for å dokumentere setningsskader på garasjen?

– Vi har påpekt at Dammann ikke har ført bevis for at det er pågående setninger på garasjen. Noe tingretten, og Dammanns egen takstmann var enig i. For å dokumentere pågående setninger, skal det gjøres målinger over tid, gjerne over 12 måneder. Det er den som krever noe som har bevisbyrden, det vil si plikten til å dokumentere og bevise det man påstår, og det er dette som er påpekt overfor Dammann.

– Er saken mot Dammann spesiell på noe vis?

– Saken inneholder mange aspekter både faktisk og juridisk. Den er mer omfattende enn en gjennomsnittssak, selv om ikke alle mangelspunkter er vanskelige verken faktisk eller juridisk. Partene er rett og slett faglig uenige.

Tilbød 725.000

I januar tilbød Protector å betale 725.000 kroner til Dammann som en minnelig løsning. Beløpet er midt mellom tingrettens dom og Protectors påstand i saken.

Heidi Dammann mener 725.000 kroner ikke vil være nok til å reparere huset og aksepterte ikke tilbudet.

Flere i samme situasjon

Saken skulle egentlig gått for lagmannsretten i mars, men ble utsatt til oktober. Etter at rettssaken ble utsatt, har Protector kommet med to nye tilbud til Dammann. Det første tilbudet var på 1.250.000 kroner, det andre lød på 1,5 millioner. Heidi har ikke akseptert tilbudet.

Nå stålsetter hun seg for en tøff rettssak uten advokat til å representere seg. Hun får hjelp og råd fra andre som er i samme situasjon via Facebook-gruppen «Boligsvindel».

Fire dager er satt av til rettssaken.