En radiomerket ulv midt i boligområdet på Nesodden.
Foto: Jens Christian Mitchell / Scanpix
En radiomerket ulv midt i boligområdet på Nesodden. Foto: Jens Christian Mitchell / Scanpix

Svenske rovdyr førte til større dyretap

Rovdyr fra Sverige førte til økte skader på husdyr i Norge. Debatten om flere bjørn og ulv fra vårt naboland fikk høy temperatur. Nå viser tapstallene en økning på 13 prosent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 Tallenes tale er klar: Fylkesmennene i alle fylker har talt opp tapene, og Miljødirektoratet kan idag presentere summen for 2013.

I fjor ble det gitt erstatning for 30 441 sau og lam som man antar er tatt av rovdyr. Dette er rundt 3 500 flere enn i 2012. En økning på 13 prosent.

– Vi er ikke glade for at det ble en økning på såpass mye, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Likevel, jeg må understreke at tapstallene for tidligere år på 2000-tallet har vært nedadgående. Vi er opptatt av å fortsette det forebyggende arbeidet for å forhindre tap, legger miljødirektøren til.

Oppland hardest utsatt

Det er i Oppland fylke at økningen er størst, både i antall søknader og i antall dyr det er søkt om erstatning for.

Det totale erstatningsbeløpet som ble innvilget var på ca 72 millioner kroner. Av økningen på vel 10 millioner kroner sto skader i Oppland for omlag 6,5 millioner.

Svenskefaren

Debatten rundt rovdyr har, som vanlig, hatt høy temperatur i de områder som blir verst rammet.

Men i fjor dukket både bjørn og ulv opp i områder utenfor de stedene hvor rovdyra vanligvis befinner seg. Her er det registrert øke ulve- og bjørneskader, både i Oppland og Hedmark, og i begge Trøndelagsfylkene.

Svenske vandrere får skylden for økte tapstall. I 2013 var det oppsikstvekkende mange av dem på veien.

Flere ulvekull

– I de siste åra er det født flere ulvevalper enn før, forklarer Hambro.

– Og unge valper legger ut på vandring på våren, slike ungdyr kan forårsake store skader om de kommer til områder med beitedyr.

Også brunbjørnen kan legge ut på lange vandringer, på jakt etter revir og make.

I 2013 ble det tablert flere jaktlag, som forsøkte å komme på skuddhold av skadedyrene, som altså befant seg utenfor de områdene Stortinget har "satt av " til våre store rovdyr.

Jerv og gaupe størst på skader

Selv om den offentlige diskusjonen dreier seg mest om de "to store", så er det fremdeles jerv og gaupe som tar flest husdyr.

– Vi bevilger penger til både gjetere og gjerder, for på den måten å forebygge tap, forklarer direktør Ellen Hambro, men vi kan aldri stoppe rovdyra helt. Dette er en utfordrende balansegang; å gi plass til de store rovdyra, samtidig som vi skal forsøke å minske tapene.