UTEN ARBEIDSKONTRAKT: Da Justis- og beredskapsdepartementet ønsket å gi Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold høyere lønn ble søknaden liggende nesten seks måneder i et annet departement, og avvist. Byrådsleder Stian Berger Røsland i bakgrunnen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
UTEN ARBEIDSKONTRAKT: Da Justis- og beredskapsdepartementet ønsket å gi Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold høyere lønn ble søknaden liggende nesten seks måneder i et annet departement, og avvist. Byrådsleder Stian Berger Røsland i bakgrunnen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Reagerer: – Fortjener en grundigere redegjørelse

Politidirektoratet og politijuristene er lei av ordningen som gjør det umulig for politiet å bestemme lønnen til sine egne toppledere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ordningen har blant annet medført at Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvolds permanente arbeidskontrakt ennå ikke er signert.

TV 2 omtalte i går at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med én setning avviste den detaljerte anmodningen fra et rødgrønt Justisdepartementet (JD) om at Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold burde tjene mer penger på jobben han gjør.

Avslaget fra KMD kom først etter seks måneder og et regjeringsskifte, og lød: 

«Ut fra en helhetlig vurdering mener departementet at denne stillingen ikke bør endre innplassering i hovedkategori.»

 – Svært betenkelig

– Hvis man først overprøver et fagdepartements vurdering, fortjener det en grundigere redegjørelse. Det kan vanskelig gjøres med én setning, sier Sverre Bromander, fagforeningsleder i Politijuristene.

Det er KMD som har ansvar for Statens lederlønnssystem og som har myndighet til å avgjøre hvilken hovedkategori en statlig toppleder skal lønnes etter.

Bromander mener systemet er overmodent for å avvikles. 

– Det er svært betenkelig at et departement som ikke har noe særlig befatning med politimesteren i Oslo i det hele tatt overprøver departementet som har ansvaret. Det viser hvor uheldig dette lønnssystemet er for politiet og politiets ledere, sier han.

Politidirektoratet: – Initiativet kom fra Justisdepartementet

JD har overfor TV 2 avslått å kommentere om det var de eller Sjøvold selv som tok initiativ til å øke lønnen. 

Arnt Inge Rolland, avdelingsleder for HR i Politidirektoratet (POD) bekrefter imidlertid at det var JD som tok initiativ til at Sjøvold skulle få høyere lønn.

– Initiativet om endring av hovedkategori for lederlønn kom fra JD, og da vi ble spurt, støttet vi dette, sier Rolland til TV 2.

– Det er ingen tvil om at politimesterstillingen i Oslo er den tyngste vi har. Med over 2700 ansatte, et budsjett på over to milliarder og en rekke nasjonale oppgaver, er kravene til måloppnåelse mange og komplekse, sier Rolland.

Sjøvold uten endelig arbeidskontrakt

Den flere måneder lange behandlingstiden har også medført Sjøvolds arbeidskontrakt først skal signeres nå, over et og et halvt år siden tiltredelsen. 

– Innholdet i kontrakten er klart, men vi har avventet signering inntil vi fikk avklart forholdet med kategorilønn. Signering av politimesterens arbeidskontrakt vil derfor skje i neste uke, forteller Rolland.

Vil bestemme lønnen selv

POD vil også fjerne ordningen som medfører at KMD får bestemme hva slags lønn politiets toppledere og politimestere skal ha. 

– Vi ønsker helhet rundt både rekruttering, refleksjon og avlønning, sier Rolland.

TILLITSVALGT: Sverre Bromander er leder for Politijuristene. Foto: Politijuristene.
TILLITSVALGT: Sverre Bromander er leder for Politijuristene. Foto: Politijuristene.

Politianalysen sier det samme i klartekst:

«Politidirektøren bør ha myndighet til å ansette politimestere og ledere for særorganer, samt å fastsette lønnen deres.»

Bromander støtter dette. 

– Denne saken er nok et godt eksempel på at det må være opp til POD å fastsette lønn. Å kunne gjøre dette er et svært viktig styringsverktøy for politiet. Det er altfor mye som styres på politisk nivå i politiet, sier han.

109.000 kroner

Det var 29. april i fjor at Tor Saglie, øverste administrerende leder i JD og Sjøvolds tidligere sjef, sendte et tre siders brev til KMD hvor han argumenterte for hvorfor politimesteren i Oslo burde opp til kategori D.

Et slikt lønnshopp ville gitt maksimum 109.000 ekstra kroner, men ettersom det individuelle tillegget forhandles med utgangspunkt i grunnlønn kunne den nye lønnen kommet over 1,5 millioner kroner for Sjøvold – som i dag tjener 1.355.000 kroner i året.

Den detaljerte søknaden fra det rødgrønne JD var på tre sider og var signert den daværende justisministeren Grete Faremos høyre hånd og Sjøvolds tidligere sjef: Departementsråd Tor Saglie. 

Et blåblått KMD avslo søknaden nesten seks måneder senere, signert assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen.

Hans Sverre Sjøvold vil ikke kommentere saken.

KMD har heller ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer.