JUSTISTOPPER: Departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet (t.v) tok initiativ til å øke lønnen til Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Berit Roald / Cornelius Poppe / NTB scanpix
JUSTISTOPPER: Departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet (t.v) tok initiativ til å øke lønnen til Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Berit Roald / Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ville øke lønnen til Sjøvold – blankt avvist

I april i fjor tok Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvolds tidligere sjef i Justis- og beredskapsdepartementet initiativ til at politimesteren skulle få mer lønn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den detaljerte søknaden fra det rødgrønne Justisdepartementet (JD) var på tre sider og var signert den daværende justisministeren Grete Faremos høyre hånd og Sjøvolds tidligere sjef:

Departementsråd Tor Saglie. 

Et blåblått Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) avslo søknaden med én eneste setning nesten seks måneder senere, signert assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen.

TV 2 får bekreftet av Politidirektoratet (POD) at det ikke var Sjøvold selv som ba om lønnsøkning, men at JD gjorde dette på eget initiativ, noe POD støttet.

ØVERSTE LEDELSE: Departementsråd Tor Saglie sendte søknaden om høyere lønn for Oslo-politimesteren mens Grete Faremo (Ap) var justisminister.
Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix
ØVERSTE LEDELSE: Departementsråd Tor Saglie sendte søknaden om høyere lønn for Oslo-politimesteren mens Grete Faremo (Ap) var justisminister. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Langt under andre toppledere

Det er KMD som bestemmer hva slags hovedkategori – fra A til E – i lederlønnssystemet de over 300 topplederne i Staten skal være innplassert i.

Deretter kan et fagdepartement, i dette tilfellet JD, selv bestemme hvilket av de fire underkategoriene innenfor en hovedkategori en toppleder skal lønnes etter.

Hans Sverre Sjøvold er i dag som eneste politimester plassert i kategori C, som med et individuelt tillegg på 300.000 kroner, gir han en årslønn på 1.355.000 kroner. 

Til sammenligning tjente Rune Olsø, sjefen i statens eiendomsselskap Entra, 5,3 millioner kroner før han gikk av etter en stor lederlønnsdebatt høsten 2012.

Resten av landets politimester ligger i lederlønnskategorien under Sjøvold, altså kategori B. Kun sjef for Kripos og Økokrim er i kategori C. Sjefen for PST ligger i kategori D – mens politidirektøren ligger i E, som er øverste kategori.

Kunne fått årslønn på 1,5 millioner

Sjøvold kom fra stillingen som ekspedisjonssjef for politiavdelingen i JD før han tok over som politimester i Oslo juni 2012.

Det var 29. april i fjor at Tor Saglie, øverste administrerende leder i JD og Sjøvolds tidligere sjef, sendte brevet til KMD hvor han argumenterte for hvorfor politimesteren i Oslo burde opp til kategori D.

BEST BETALT: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland (t.v.) og politidirektør Odd Reidar Humlegård er de best betalte polititoppene i Norge. Her sammen politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
BEST BETALT: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland (t.v.) og politidirektør Odd Reidar Humlegård er de best betalte polititoppene i Norge. Her sammen politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Et slikt lønnshopp ville gitt maksimum 109.000 ekstra kroner, men ettersom det individuelle tillegget forhandles med utgangspunkt i grunnlønn kunne den nye lønnen kommet over 1,5 millioner kroner for Sjøvold.

– Hører hjemme i en tyngre kategori

Grunnene til at det rødgrønne Justisdepartementet mente at Sjøvold skulle få høyere lønn var mange:

** Stort oppfølgingsansvar etter rapporten til 22. juli-kommisjonen.

** Ansvar for over 2600 ansatte

** Budsjettansvar som har økt fra 1,3 milliarder i 2006 til over 2 milliarder i fjor.

** En rekke landsomfattende oppgaver, som for eksempel beredskapstroppen og politiets helikoptertjeneste.

** Spesielt nær kontakt med politidirektøren, riksadvokaten og PST.

– Oppsummert mener JD at den økte vekten på de nasjonale beredskapsoppgavene i tillegg til distriktets øvrige utvikling betyr at stillingen som politimester i Oslo nå klart hører hjemme i en tyngre kategori, skriver Saglie i brevet og ber om en rask behandling av søknaden.

Én setning etter seks måneder

11. november, nesten seks måneder og et regjeringsskifte senere, kom KMD med sitt avslag, begrunnet med én setning:

 «Ut fra en helhetlig vurdering mener departementet at denne stillingen ikke bør endre innplassering i hovedkategori.»

Vil ikke kommentere

KMD har ingen ytterligere kommentarer til avslaget, forteller Frode Jacobsen, nestleder departementets kommunikasjonsenhet.

Den politiske ledelsen i JD har ingen kommentar til avslaget. TV 2 har også vært i kontakt med Grete Faremo som ikke ville kommentere saken.

Politimester Hans Sverre Sjøvold har heller ingen kommentarer til denne saken.