JUSTISTOPPER: Departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet (t.v) tok initiativ til å øke lønnen til Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Berit Roald / Cornelius Poppe / NTB scanpix
JUSTISTOPPER: Departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet (t.v) tok initiativ til å øke lønnen til Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Berit Roald / Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ville øke lønnen til Sjøvold – blankt avvist

I april i fjor tok Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvolds tidligere sjef i Justis- og beredskapsdepartementet initiativ til at politimesteren skulle få mer lønn.

Den detaljerte søknaden fra det rødgrønne Justisdepartementet (JD) var på tre sider og var signert den daværende justisministeren Grete Faremos høyre hånd og Sjøvolds tidligere sjef: Departementsråd Tor Saglie. Et blåblått Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) avslo søknaden med én eneste setning nesten seks måneder senere, signert assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen.