BLE  FRIFUNNET: Oslo universitetssykehus ble sammen med et ektepar i Oslo frifunnet i Oslo tingrett før jul, Nå anker påtalemyndigheten saken.    Lise Åserud / Scanpix
BLE  FRIFUNNET: Oslo universitetssykehus ble sammen med et ektepar i Oslo frifunnet i Oslo tingrett før jul, Nå anker påtalemyndigheten saken.    Lise Åserud / Scanpix

Anker: Vil ha OUS dømt for utnyttelse av filippinske sykepleiere

Til tross for full frifinnelse, anker påtalemyndigheten saken mot Oslo universitetssykehus og et ektepar. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo universitetssykehus (OUS) og ekteparet som var tiltalt etter utlendingsloven for utilbørlig utnyttelse av syv filippinske sykepleiere som jobbet i Norge, ble i desember 2013 enstemmig frifunnet

 Sykepleierne ble hentet til Norge i oktober 2010 av et norsk vikarbyrå, som ekteparet driver. Dette firmaet driver egentlig med møbelrestaurering. 

I sin prosedyre hadde aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, lagt ned påstand om halvannet år fengsel for ekteparet, og en bot på 3,6 millioner for sykehuset. 

Denne uken anket påtalemyndigheten Oslo tingretts frifinnelse i desember.

De mener at tingretten har anvendt loven uriktig, og at  det er lagt for mye vekt på beløpet størrelse i spørsmålet om sykepleierne hadde blitt utnyttet. De viser også til at sykepleierne bodde under vanskelige kår, og at de ble kontrollert av ekteparet. 

 

Høy rente 

Under behandlingen i tingretten hevdet de fornærmede at de først hadde fått beskjed om at de måtte ta opp et lån på 99.000 kroner, som de skulle betale over de første seks månedene.

Senere hadde de fått høre at lånet skulle dobles. Tre av sykepleierne har fått jobb ved OUS. De måtte ta opp et lån på 295.000 med 10 prosent rente. Dette skulle dekke utgifter firmaet hadde i forbindelse med rekruteringen. De måtte betale 6500 kr hver måned i avdrag og renter på dette lånet. 

Men retten var ikke i tvil om sin frifinnelse. De dro frem at kvinnene nå er i jobber og godt integrert i det norske samfunnet. De mener at beløpene ikke var en urimelig betaling for ekteparets tidsbruk i forbindelse med arbeidet, og at renten ikke er en del av straffesaken, selv om de bemerker at renten var høy. 

Påtalemyndigheten viser til at det er dokumentert at ansatte ved OUS tok initiativ til å hente inn sykepleiere via de tiltalte, og at de ikke fulgte opp de fornærmedes situasjon. 

 

Bedret rutinene 

Harald Stabell representerer Oslo universitetssykehus i saken, og sier ledelsen  ved sykehuset tar påtalemyndighetens anke til etterretning.  

– Det var en ren frifinnelse, og lagmannsretten må vurderes om den skal henvise til ankebehandling eller ikke, sier Stabell til TV 2. 

Han understreker at Oslo universitetssykehus har uttalt at de har gjort noen feil.  Men at de har forbedret ansettelsesprosessen, både med retningslinjer og praksis. 

– Nå avventer vi lagmannsrettens siling og vurdering av anken, sier Stabell.

Normalt kan det kan gå noen uker før det skjer.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen bekrefter overfor TV 2 at påtalemyndigheten anker over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.