Fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet er svært fornøyd med de nye reglene som kan bli innført i 2014. Foto: Scanpix/Forbrukerrådet
Fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet er svært fornøyd med de nye reglene som kan bli innført i 2014. Foto: Scanpix/Forbrukerrådet

Forbrukerrådet jubler over dine nye flyrettigheter

EU-parlamentet vil trolig vedta nye regler som betyr en kraftig forbedring av dine rettigheter og krav til økonomisk kompensasjon ved flyforsinkelser. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Like før jul voterte transportkomiteen i EU-parlamentet over et forslag lagt frem av EU-kommisjonen om nye regler for flypassasjerer.

– Transportkomiteen i EU-parlamentet overrasket positivt med å gå mye lenger i forbrukervennlig retning enn forslaget som var lagt frem av EU-kommisjonen, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør i Forbrukerrådet, til TV 2.

Etter at det i 2009 ble innført regler om kompensasjon ved forsinkelser har det pågått en kamp mellom flyindustrien og forbrukerorganisasjonene i EU som ønsker ytterligere forbedrede flyrettigheter.

Nå kan du kreve

I dag kan flypassasjerers klage til flyselskapene med krav om kompensasjon bli avvist, det kan det bli slutt på. EU-komiteen går nemlig inn for lovfestet rett til standardkompensasjon ved forsinkelse på tre timer eller mer.

– Skulle dette bli vedtatt betyr det at flypassasjerer kan kreve kompensasjon ved slike forsinkelser, mens de i dag må søke flyselskapet om det, og ved avslag klage til transportklagenemnda for fly, sier Haabeth Rygg.

– Dette vil bety en klar forbedring. Et vedtak i transportklagenemnda for fly er kun veiledende i dag. Blant annet har Norwegian nektet å rette seg etter et vedtak i nemnda der en passasjer fikk medhold, poengterer hun.

Bruk returbilletten alene

Komiteen går også inn for at flyselskapene ikke skal kunne nekte bruk av returbilletten. Som passasjer skal du kunne bruke returbilletten selv om du ikke har brukt første del av billetten. 

– Dette betyr slutten på en urimelig praksis som flyselskapene har hatt med klausuler som nekter bruk av returbilletten, sier fagdirektøren.

Rett til ombooking

Norwegians langdistanseruter med sine nye Dreamliner-fly har blitt rammet av en rekke forsinkelser den siste tiden.

EU-komiteen ønsker at flyselskapene skal bli forpliktet til å booke deg om hos andre selskap dersom de ikke skaffer deg transport på egne flygninger innen 8 timer.

– Det er mye uklarhet om selskapenes forpliktelser i dagens regelverk, og det er viktig å få på plass en slik klar regel på dette. 

– Ser en på de siste ukenes forsinkelser for Norwegians langdistanseruter vil en slik lov forplikte Norwegian til å måtte tenke alternative løsninger for transport ved lange forsinkelser i langt større utstrekning enn i dag, sier Haabeth Rygg.

Pengene tilbake ved konkurs

Norwegian har vært rammet av store forsinkelser nylig. Foto: Scanpix
Norwegian har vært rammet av store forsinkelser nylig. Foto: Scanpix

Flyindustrien er i stadig omskiftning, og i 2013 ble det både etablert nye flyselskap samt at flere gikk konkurs.

Nå ønsker EU-komiteen å sikre passasjerers rettigheter ved konkurser, noe som ikke finnes i dag.

– Endelig kan det komme en ordning for refusjon av billettprisen hvis flyselskapet skulle gå konkurs. 

– Transportkomiteen vedtok at flyselskapet må sikre seg gjennom forsikrings- eller garantiordninger, slik at strandede passasjerer får refundert billettprisen eller blir booket om dersom flyselskapet går konkurs. Vi har en slik ordning for pakkereiser i dag, og det er åpenbart behov for dette også for fly, sier hun.

Kan bety dyrere flyreiser

Nå skal komiteens innstilling opp til votering i Europaparlamentet 4. februar. Deretter skal vedtaket opp i EUs lovgivende organ, Rådet.

Du kan få kraftig forbedrede rettigheter som flypassasjer i løpet av 2014. Foto: Scanpix
Du kan få kraftig forbedrede rettigheter som flypassasjer i løpet av 2014. Foto: Scanpix

Det betyr at nye regler kan innføres relativt raskt etter et vedtak i februar. Normalt vil flertallet i parlamentet ikke avvike mye fra det komiteen har sagt.

Skulle de nye reglene bli vedtatt innført vil det utvilsomt bli enklere for flypassasjerer å kreve kompensasjon fra flyselskapene ved forsinkelser og innstillinger.

Noe som igjen kan bety dyrere flyreiser

– Om konsekvensene av dette blir dyrere flyreiser er vanskelig å si, men Forbrukerrådet er tilfreds med at flypassasjerenes rettigheter blir ytterligere forbedret, sier Haabeth Rygg.

Dårlig til å informere

Flyselskapene er pålagt å dele ut skriftlig informasjon til passasjerer som blir rammet av en forsinkelse på minst to timer om deres rettigheter. 

Senest i forbindelse med Norwegians forsinkelser fra Bangkok nylig ble det reist kritikk mot manglende informasjon.

– Forbrukerrådet mener generelt at flyselskapene må bli mye bedre til å informere flypassasjerene om sine rettigheter, sier Haabeth Rygg.

DAGENS RETTIGHETER:

Du har krav på forpleining ved innstilling og overbooking når forsinkelsen er på:

 • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved alle andre flygninger.

Dersom forsinkelsen blir på 5 timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet.

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

 • Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter
 • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • To gratis telefonsamtaler eller liknende
 • Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. Istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Krav på kompensasjon

Blir reisen forsinket med mer enn 3 timer, har EU-domstolen slått fast at du har samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flygninger.  Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap og skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

 • 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km
 • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.
 • 600 euro for alle øvrige flygninger 

Kan reduseres

Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn

 • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer for alle øvrige flygninger

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen.

Kilde dagens rettigheter: Forbrukerrådet

Det er viktig å sette seg inn i sine rettigheter som flypassasjer. Foto: Colourbox
Det er viktig å sette seg inn i sine rettigheter som flypassasjer. Foto: Colourbox