OPPRØRT: Wacey Rabbit følte seg utsatt for rasisme i kampen mot Stavanger Oilers tidligere i desember.
OPPRØRT: Wacey Rabbit følte seg utsatt for rasisme i kampen mot Stavanger Oilers tidligere i desember.

Oilers-spiller anklaget for rasisme - ilegges ingen sanksjon

Wacey Rabbit følte seg utsatt for rasisme, men den aktuelle Oilers-spilleren straffes ikke av disiplinærutvalget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Disiplinærutvalget (DISU) i Norges Ishockeyforbund har vurdert saken etter å ha mottatt en redegjørelse fra Lørenskog med forklaring fra Wacey Rabbit, og falt ned på at det ikke ilegges noen sanksjon mot den aktuelle Oilers-spilleren.

Rabbit følte seg utsatt for rasisme underveis i kampen mot Stavanger Oilers tidligere denne måneden. Etter det TV 2 erfarer skal Rabbit ha forklart at Oilers-spilleren kalte ham «native». Lørenskog-spilleren er innfødt amerikaner, indianer - «native american» på hans eget språk.

Disiplinærutvalget slår fast at det har forekommet meningsutvekslinger mellom de aktuelle spillerne, men kan ikke med sikkerhet slå fast hva som har blitt sagt. Derfor velger de heller ikke å straffe Oilers-spilleren da tvilen skal komme tiltalte til gode.

– Stavanger-spilleren bestrider at han har kommet med rasistiske ytringer mot Wacey og dermed blir saken påstand mot påstand. Hoveddommerne har ikke hørt noen ting. Vi tar til etterretning at Romerikes Blad har foretatt grundigere bevisførsel og saksgjennomgang enn disiplinærutvalget. At disiplinærutvalget ikke har funnet grunn til å innhente forklaring fra linjedommer Pål Garsjø, som sto nærmest og som har uttalt seg til media om saken i etterkant, understreker vel bare hvor lite grundig disiplinærutvalget jobber. Jeg kan ikke se at Garsjøs oppfatning er omtalt hverken i hoveddommernes redegjørelse eller i sakens dokumenter forøvrig, sier administrerende direktør i LIK, Svein-Erik Edvartsen, til TV 2.

Snakket med dommerne
Garsjø har uttalt til Romerikes Blad at han hørte Rabbit spørre den aktuelle Oilers-spilleren om han hadde kalt ham «native», men ikke det Lørenskog-spilleren hevder skal ha skjedd i forkant.

Domersekretær i Norges Ishockeyforbund, Joel Hansson, sier til TV 2 at man har innhentet informasjon fra kampens dommere.

– Hvis noen av linjedommerne som dømte den kampen hadde hørt noe, hadde det kommet til oss gjennom rapporten hoveddommerne sendte inn. Hoveddommerne har ansvaret for å lede kampen og derfor blir det naturlig at informasjonen fra situasjonen går gjennom dem, sier Hansson.

Ikke enige
Wacey Rabbit befinner seg for tiden i utlandet, men Lørenskog skal sammen med spilleren vurdere om de skal anke når løperen kommer tilbake til Romerike.

– Vi har ingen grunn til å tvile på Waceys forklaring. Dersom Stavanger-spilleren etter egen oppfatning ikke hadde gjort noe galt, er det vanskelig å se hvorfor han oppsøkte Wacey for å forsøke å be om unnskyldning etter kampen. Wacey har 14 dagers ankefrist og befinner seg nå i utlandet. Det må bli opp til Wacey om han ønsker å anke vedtaket inn for appellutvalget eller ikke, sier Edvartsen.

– Vi har en ulik oppfatning av det som har skjedd enn det som sto i rapporten vi mottok, sa Oilers-direktør Pål Haukali Higson til TV 2 før helgen.

Her er begrunnelsen fra disiplinærutvalget:

"Da det ikke foreligger noen nøytrale bevis utover dommerrapporten vil denne særlig vektlegges for vår vurdering. DISU har gått igjennom både Lørenskog og Stavanger Oilers sine rapporter og de gir et innblikk i saken, men begge parter er uenige i sine beskrivelser/vurderinger av saken. Det er på det rene at det har forekommet meningsutvekslinger mellom overnevnte spillere, ref dommer sin rapport i etterkant. Det som ikke fremkommer med sikkerhet er hva som faktisk har blitt sagt spillerene imellom. På dette grunnlag kan ikke DISU med sikkerhet fastslå hva som faktisk har forekommet og således kan vi ikke idømme en straff for rasistiske uttrykk. I sak 46 vil DISU henvise til bestemmelsen om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. DISU tar slike saker på det største alvor og vi vil instruere våre dommere til å ha større årvåkenhet rundt meningsutvekslinger spillere imellom på alle nivåer."

PS! Lørenskog-styret har foreløpig ikke bestemt om de ønsker å gå videre med poengtrekksaken, men forventer en avklaring i romjulen eller tidlig på nyåret.