Forsøkte å drepe sin kone med en bilbombe

«Du skal dø snart», skrev han i en SMS til sin kone uker før drapsforsøket. Nå vil «bilbombemannen» fra Drammen løslates.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

22. januar neste år vil elektroingeniøren (51) som i Høyesterett ble dømt til 15 års forvaring for forsøk på overlagt drap på sin egen kone begjære seg prøveløslatt i Asker og Bærum tingrett.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett beskriver hva som skjedde:

«Da fornærmede om morgenen 23. januar 2003 ca. kl. 8.00 åpnet førerdøren til sin bil, ble det utløst en kraftig eksplosjon og brann. Årsaken var at en sprengladning på i underkant av 1 kilo dynamitt var plassert sammen med en kanne med anslagsvis 2,5 liter bensin i førersetet på bilen. Sprengladningen var koblet til en utløsermekanisme […]»

Den da 35 år gamle kvinnen ble kastet mer enn tre meter tilbake av bomben hennes fraseparerte ektemann etter lang tids planlegging hadde rigget på plass. 

Biltaket revet av

Kvinnen ankom Sykehus Buskerud med massive forbrenningsskader, glassplinter i øynene og omfattende bruddskader – en forbipasserende mor på vei med barn til barnehagen hadde reddet livet hennes. Men situasjonen var livstruende.

«Eksplosjonen var så kraftig at ikke bare fornærmede, men også tilfeldig forbipasserende lett kunne ha blitt drept […] Deler av frontruten ble for eksempel funnet på en balkong i fjerde etasje drøyt 30 meter unna bilen. Biltaket ble revet av karosseriet», konstaterer dommen.

– Jeg kan bekrefte at han ønsker seg løslatt nå som det er mulighet for det, sier 51-åringens forsvarer Frode Sulland.

– Fortsatt gjentakelsesfare

Det er oppnevnt to nye rettspsykiatere som sakkyndige til å vurdere om det fortsatt foreligger gjentakelsesfare.

De rettsoppnevnte sakkyndige i straffesaken kom under tvil fram til at mannen hadde en «uspesifisert personlighetsforstyrrelse.»

Påtalemyndigheten måtte helt til Høyesterett for å få idømt bilbombemannen forvaring.

BILBOMBEN I DRAMMEN: 23. januar 2003 ble en kvinne forsøkt drept av sin fraseparerte ektemann med en hjemmelagd bilbombe. Innfelt:  Den forvaringsdømte elektroingeniøren (51) med sin forsvarer Frode Sulland (t. h.) i 2004.  (Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX)
BILBOMBEN I DRAMMEN: 23. januar 2003 ble en kvinne forsøkt drept av sin fraseparerte ektemann med en hjemmelagd bilbombe. Innfelt:  Den forvaringsdømte elektroingeniøren (51) med sin forsvarer Frode Sulland (t. h.) i 2004.  (Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX)

– Uavhengig av sakkyndigrapporten som kommer mener vi at det fortsatt foreligger gjentakelsesfare overfor fornærmede og at det dermed ikke grunnlag for en prøveløslatelse, sier statsadvokat Berit Johannessen ved Oslo statsadvokatembeter.

– Nekter fortsatt

Hun mener det var en svært alvorlig og dramatisk sak – blant annet fordi 51-åringen nektet enhver befatning med bomben.

– Ut fra de siste opplysningene jeg har, hevder domfelte fortsatt at han ikke har begått de handlinger han ble dømt for, sier Johannessen.

Sulland vil ikke kommentere hvordan sin klient forholder seg til skyldspørsmålet i dag.

– Hva har han gjort i årene under soning?

– Han har benyttet tiden til å arbeide og studere. Han har blant annet lest litt jus. Det er ingenting som hefter med hans soningsatferd, svarer Sulland.

– Påtalemyndigheten kan ikke se at domfelte har hatt en slik positiv utvikling som skulle tilsi at gjentakelsesfaren nå er forminsket, mener Johannessen.

«Nå står du på min liste, og jeg er din død»

Tobarnsmoren som nesten ble drept og ektemannen hadde lenge hatt et turbulent samliv.  De ble kjærester i 1994, fikk en sønn i 1995 og giftet seg i 1996.

FORSVARER: Frode Sulland representerer den forvaringsdømte 51-åringen. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
FORSVARER: Frode Sulland representerer den forvaringsdømte 51-åringen. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Allerede året etter, 1. juledag, anmeldte hun ham. Både denne og en rekke andre anmeldelser førte aldri frem.

I 1999 sendte han følgende sms fra en feilregistrert mobiltelefon: «Nå står du på min liste, og jeg er din død». Tre år senere, desember 2002, sendte han en ny: «Du skal dø snart», stod det i den, ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Dommen beskriver også hvordan han i romjulen samme år hentet sprengstoffet til bomben.

Drøye tre uker senere, 22. januar 2003, hadde det vært meklingsmøte om samværet med deres felles barn. Ektemannen møtte ikke opp. Morgenen etter smalt bomben.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat, Anders Folkman, som ikke ønsker å kommentere saken.