Siden oktober har norske tv-seere kunnet følge høststormene i form av animerte nedbørsfelt og flygende vindpiler som beveger seg inn over landet. Mange har også satt pris på innføringen av maks- og minimumstemperaturer.

 

Samtidig har både TV 2 og Blindeforbundets kampanje uleselig.no registrert at flere seere ønsker seg bedre lesbarhet. Derfor har TV 2 satt seg med sammen med Blindeforbundets eksperter for å gjøre den nye værmeldingen enda bedre.

 

Denne uken gjøres flere justeringer som skal gjøre skrift og symboler enda tydeligere, selv på mindre og eldre tv-skjermer.

 - Været på TV 2 er et levende, redaksjonelt produkt som vi skal forbedre og utvikle kontinuerlig, sier prosjektleder Kjetil H. Dale.

 

Han setter stor pris på responsen fra engasjerte seere.

 Norges Blindeforbund synes det er positivt at TV2 hentet fagkompetanse for å få hjelp til å lage et værkart som det er enklere å se og oppfatte.

 

 - Vi i Blindeforbundet er vant til å jobbe med å gjøre informasjon lesbar, og det finnes fagmiljøer med mye ekspertise på dette feltet, forteller Leif Wien Jensen som er leder for Blindeforbundets Uleselig-kampanje.

 

Han legger til at sluttresultatet blir bedre for brukerne når hensynet til lesbarhet er med fra starten av prosjektet.

Førsteamanuensis Helle K. Falkenberg ved Institutt for Optometri og Synsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud, forteller at det finnes internasjonale anbefalinger for blant annet skriftstørrelse og kontrast for tv, skjermer eller trykte media.

 

- Etter å ha vurdert den nye værmeldingen fant vi at skriftstørrelsen og kontrast ikke oppfylte anbefalingene, forteller hun.

 

Det er mange muligheter til å bedre lesbarheten, og det handler ikke bare om skriftstørrelse og kontrast. Falkenberg har forsket på «synspersepsjon», altså hvordan vi mennesker ser ting, og hun forteller at problemet ofte er at det er for mye informasjon på en gang som konkurrerer om oppmerksomheten.

 

- Dette er både et TV-program og et komplekst dataprosjekt. Det er helt naturlig at vi gjør små og store oppgraderinger etter hvert som vi og seerne venner oss til alt det nye. Blindeforbundet har kommet med verdifulle råd som har inspirert oss i det videre arbeidet, forklarer Kjetil H. Dale i TV 2.