III: Lake Placid 1932

I 1932 var vinterlekene flyttet over Atlanterhavet for første gang. Den lille byen Lake Placid, som på det tidspunkt bare hadde 4000 innbyggere, var vertsby for verdens vintersportselite. 17 nasjoner tok turen til USA, men antallet deltakere falt til 252, hvor 21 var kvinner. Antall øvelser var øket til 17. Lekene ble åpnet av den daværende guvernøren i New York Franklin D. Roosevelt, som bare noen måneder senere ble valgt til president i USA. På grunn av den lange reisen