OBDUKSJONER:Nå vil regjeringen endre rutinene for å få bedre informasjon om trafikkulykker. Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix
OBDUKSJONER:Nå vil regjeringen endre rutinene for å få bedre informasjon om trafikkulykker. Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix

Samferdselsdepartementet: Alle trafikkdrepte skal obduseres

Ønsker å få et mer presist bilde av dødeligheten på norske veier.

Samferdselsdepartementet går nå inn for at alle som dør i trafikken på norske veier skal obduseres. Samferdselsdepartementet opplyser at bakgrunnen for å vurdere muligheten for obduksjon av alle drepte i vegtrafikken er en tilråding fra Statens Havarikommisjon for Transport. Tidligere har kun personer der påtalemyndigheten hatt mistanke om straffbare forhold blitt obdusert. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon for transport har lenge ette