Overgrepsdømte Rune Øygard (54) ankom Ullersmo fengsel onsdag. (Foto: Tommy Storhaug / TV 2)
Overgrepsdømte Rune Øygard (54) ankom Ullersmo fengsel onsdag. (Foto: Tommy Storhaug / TV 2)

Øygard har startet soningen 

Overgrepsdømte Rune Øygard (54) ankom Ullersmo fengsel onsdag. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er VG får opplyst at at den tidligere Ap-ordføreren ble fraktet Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune på Romerike ved 16-tiden onsdag. 

Ifølge avisen skal Øygard ha blitt kjørt til fengselet av politiet, etter at han opprinnelig skulle startet soningen tirsdag. 

Fengselsleder Tom A. Enger ved Ullersmo vil ikke bekrefte eller avkrefte at Øygard har ankommet. På generelt grunnlag bekrefter han likevel at politiet vil følge en person til fengsel dersom vedkommende ikke møter opp til riktig tid. 

Skjerpet straff i Høyesterett 

Fengselsstraffen ble i september skjerpet i Høyesterett, fra ett år og tre måneder, til to år og tre måneders fengsel. 

I Eidsivating lagmannsrett ble Øygard frikjent for å ha forgrepet seg på jenta før hun fylte 14 år, som var det punktet med høyest strafferamme. 

At Øygard er dømt til over to års fengsel betyr at han ikke kan sone straffen i et åpent fengsel. Dermed måtte han inn i et såkalt lukket fengsel. 

– Det går an å søke om åpen soning ganske fort etter at man er inne, men man må starte soningen i et fengsel med høyere sikkerhetsnivå, påpekte Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen til TV 2 da dommen falt. 

Alvorlig kriminalitet 

Ullersmo fengsel har ordninær kapasitet til 190 plasser. I fengselet sitter mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles, mistenkt for straffbare forhold. 

Ifølge fengselet nettsider vil en innsatt de første dagene av soningen ordinært være plassert i en særskilt mottaksavdeling, der han vil bli oppsøkt av representanter fra ulike tjenester i fengselet. Dette gjelder blant annet undervisning, prestetjenesten og sosialtjenesten.