Den reviderte ekomlova vart sett i kraft 1. juli 2013, og har fått ein ny regel om vilkåra knytt til lagring av opplysningar i kommunikasjonsutstyr - den såkalla «cookie-paragrafen» - jmf. «Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)» § 2-7b.

Lagring av opplysningar, og handsaming av desse opplysningane er ikkje tillate med mindre brukar er informert om, og har gitt samtykke til, kva opplysningar som vert handsama, kva føremålet med handsaminga er, og kven som handsamar opplysningane.

Det nye tillegget i ekomlova pålegg TV 2 å informere om kva informasjonskapslar - såkalla cookies - det er som vert nytta på våre nettsider.

Ved å gå inn på, hente informasjon, og/eller bruka tenester på våre nettsider

  • tv2.no (og alle sub-domene)
  • sumo.no
  • storm.no
  • altomfotball.no
  • sportogspill.no

gir du samtykke til at det vert oppretta informasjonskapslar i din nettlesar.

Kva er informasjonskapslar (cookies)?
Informasjonskapslar er små tekstfiler som vert lagra på di datamaskin, mobiltelefon, nettbrett, eller tilsvarande, og inneheld data for å kunne samle inn nøyaktig statistikk om bruken av tv2.no. Desse informasjonskapslane vert brukt til å lagre opplysningar som ikkje er personleg identifiserande. Du finn opplysingar om ulike typar informasjonskapslar på nettvett.no

Våre nettsider og digitale tenester er finansiert av reklame. Annonsane er ikkje levert av oss, men av ein samarbeidspartnar som igjen leverer reklame for fleire nettstader. Både reklameleverandøren og annonsørane brukar informasjonskapslar for å hente inn anonyme data om kva reklame du har sett og kva nettstader du har vore innom. Det er gjort for å tilpassa reklamen til dine interesser, for å hindre at du ser den same annonsen for ofte, og til slutt for å gje annonsøren opplysingar om kampanjen fungerer. Korkje vi, reklameleverandøren, eller annonsøren kan få tak i opplysingar frå informasjonskapslane som kan identifisere deg som person. Det er verdt å merke seg at om ein vel å slå av informasjonskapslar så vil dette ikkje fjerna reklamen, den vil berre ikkje verta tilpassa dine interesser.

På tv2.no brukar vi tredjeparts informasjonskapslar til å hugse val eller innstillingar du har gjort, annonsar du alt har vorte vist, kva tid du var innom sist, kva sider du valde å besøke, og kor lenge du var innom våre nettside, til statistiske føremål som besøkstal, og for mellom anna å lage lister over mest leste artiklar, o.l.  Innhald på våre nettsider levert av tredjepartar som Twitter, YouTube, og Google brukar også informasjonskapslar.

Vi brukar sesjonsavhengige informasjonskapslar for å midlertidig lagre opplysingar om din brukar når du loggar deg inn på Sumo.

Dei fleste nettlesarar i dag er innstilt slik at dei automatisk godtar informasjonskapslar. Du som brukar kan la vere å godta våre vilkår for bruk av nettsidene, eller trekke tilbake ditt samtykke ved å avvise bruk av informasjonskapslar i din nettlesar. Dette gjer du ved å endre innstillingane. På nettvett.no finn ein informasjon om korleis ein gjer det.

Merk at du ikkje vil kunne logge deg på Sumo om du vel å slå av informasjonskapslar.

.