De beste Mandela-sitatene verden vil huske ham for

Nelson Mandelas liv har rommet mange historiske taler og utsagn som vil bli stående i manges minnebok i lang tid. Her er et utvalg av de beste.

Av Torbjørn BrandeggenNelson Mandela ga selv ut sine memoarer i bokform høsten 2010. I boken «Samtaler med meg selv» har han samlet sine viktigste taler, notater, brev, utsagn og samtaler i kronologisk rekkefølge. Mandela satte ord på kampen mot apartheid i Sør-Afrika, ord som fikk ham fengslet i 29 år på fangeøya Robben Island. Forordet er skrevet av president Barack Obama, som aldri har lagt skjul på a

Mer innhold fra TV 2