73 tatt for deling av bilder av seksuelle overgrep mot barn

Aksjonen fra Kripos har avdekket deling av bilder og video i Norge i stor skala.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Å beskytte barn mot overgrep er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. De som deler bilder og film som viser overgrep mot barn skal vite at de risikerer å bli tatt – både i aksjoner som dette og gjennom daglig politiarbeid, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas.

Han mener alvor.

Kripos har satt i gang en nasjonal aksjon mot personer som deler bilder og film på Internett som viser seksuelle overgrep mot barn. Aksjonen er kalt «Operasjon Share». Samtlige politidistrikter i Norge har igangsatt etterforskning, og det ble aksjonert i de fleste sakene onsdag 4. desember.

– Vi har aksjonert mot 68 adresser i 27 politidistrikt. 73 personer er pågrepet og/eller avhørt som mistenkt eller siktet. 44 av disse har erkjent straffskyld, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos til TV 2.

– Cirka 30 prosent av de som er med i de straffesakene vi nå etterforsker er tidligere domfelt for seksuelle overgrep mot barn, sier Lena Reif, leder, seksjon for seksuallovbrudd Kripos til TV 2.

 

Store datamengder

Politiet har tatt beslag i store mengder data i aksjonen.

– Vi har tatt 173 datamaskiner og 469 lagringsmedier som minnebrikker og harddisker. Vi teller 100 CDer som en enhet, sier politioverbetjent Ludvigsen.

– Mengden er formidabel. I tre saker utgjorde beslaget 10 TB, 15 TB og 25 TB. i en sak er det allerede funnet 600 000 straffbare filer.

STORE MENGDER: I det største beslaget ble det tatt 25 TB med bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.
STORE MENGDER: I det største beslaget ble det tatt 25 TB med bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.

Kripos bekrefter at også norske barn er med i det beslaglagte materialet.

– Disse er kjent fra oss fra før. Dette er saker som er oppklart og barn som er i varetatt. Men bilder av dem er funnet i denne aksjonen her, sier Reif til TV 2.

 

Over hele landet

Anmeldelsene fordeler seg over hele landet:


Agder: 5

Asker og Bærum: 2

Follo 3

Gudbrandsdal: 2

Haugaland: og Sunnhordland: 2

Hedmark: 2

KOORDINERT: De fleste beslagene ble gjort 4. desember.
KOORDINERT: De fleste beslagene ble gjort 4. desember.

Helgeland: 2

Hordaland: 4

Midtre Hålogaland: 2

Nordmøre og Romsdal: 3

Nordre Buskerud: 2

Nord-Trøndelag: 1

Oslo: 6

Rogaland: 7

Romerike: 1

Salten: 1

Sogn og Fjordane: 3

Sunnmøre: 1

Søndre Buskerud: 3

Sør-Trøndelag: 3

Telemark: 2

Troms: 1

Vestfinnmark: 1

Vestfold: 2

Vestoppland: 1

Østfinnmark: 5

Østfold: 2

 

30-åring erkjente forhold

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har aksjonert på to adresser og to personer er siktet for fildeling av bilder/filmer som viser grove seksuelle overgrep mot barn.

Onsdag morgen ble en mann i 30-årene pågrepet i sitt hjem på Stord. Han erkjente forholdet på stedet og er blitt formelt siktet og senere løslatt. Det er tatt beslag i mannens datautstyr og igangsatt etterforskning.

En mann i 40-årene bosatt i Haugesund ble onsdag kontaktet av politiet i Oslo. Politiet i Haugesund har gjort beslag av mannens datautstyr.

– «Operasjon share» er en viktig aksjon. Vi vet at en stor del av de som besitter og deler overgrepmateriale, også selv begår seksuelle overgrep. Formålet med denne aksjonen er å avdekke og stanse eventuelle pågående overgrep. Samtidig vil vi presisere at vi per nå ikke har informasjon om fysiske overgrep i disse aktuelle sakene, det må den videre etterforskningen ta sikte på å avklare, melder politioverbetjent Olav Espedal i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i pressemeldingen.

I Rogaland har politiet aksjonert mot seks IP-adresser, og har siktet syv personer.

– Rogaland politidistrikt aksjonerte onsdag mot fem av disse adressene, sier politiadvokat Karsten Monsen. Politiet har gjort beslag i datautstyr og lagringsmedier, og leter etter mer overgrepsmateriale.

Ikke avdekket fysiske overgrep

Kripos har i «Operasjon Share» sett på antall ulovlige filer som er delt, om det er personer i husstanden som tidligere er domfelt for seksuallovbrudd og om det er personer tilknyttet internettabonnementet som har tilgang til barn.

Kripos presiserer at det per nå ikke foreligger informasjon om fysiske overgrep i de 68 sakene. Dette vil avklares gjennom videre etterforskning i politidistriktene.

– Basert på tidligere saker vet vi imidlertid at en stor del av de som besitter og deler overgrepsmateriale også selv begår seksuelle overgrep.

Materialet som er avdekket så langt i aksjonen er av svært grov karakter og i strid med straffelovens § 204 a.