Per var inntil 2010 en aktiv skogsarbeider inntil han ble rammet av kols og måtte legge ned sagbruket sitt over natta.
Per var inntil 2010 en aktiv skogsarbeider inntil han ble rammet av kols og måtte legge ned sagbruket sitt over natta.

Storebrands forsikring var null verdt 

Per Ulf Stamland (64) har gjennom 17 år betalt over 100.000 kroner til Storebrand for å være forsikret mot kritisk sykdom. Men da han faktisk ble kritisk syk fikk han ingenting. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Lene Dreyer

– Jeg tenker at de er et stort selskap som blåser i de små og prøver å holde på pengene sine så godt de kan, sier Per, som måtte legge ned sagbruket sitt over natta da han ble alvorlig syk høsten 2010. 

Per får støtte fra flere fagfolk som mener Storebrands vilkår er for vanskelige og urimelige. 

Norsk Familieøkonomi har testet sju forskjellige «Kritisk sykdom»-forsikringer og funnet svært store forskjeller. Les resultatet her

Kunne fått 250.000 kroner 

Per var inntil 2010 en aktiv skogsarbeider inntil han ble rammet av kols og måtte legge ned sagbruket sitt over natta. Per har i dag en lungekapasitet på under 20 prosent og er avhengig av oksygentilførsel døgnet rundt. 

Ettersom han er forsikret mot kritisk sykdom ville han normalt sett fått utbetalt 250.000 kroner i erstatning, men vilkårene krever at han da må stå i kø for lungetransplantasjon. Per får imidlertid ikke stå i denne køen, selv om han ifølge en lungespesialist ved Sykehuset Telemark er medisinsk kvalifisert. 

For få donorlunger 

Årsaken er enkel, men vond: Det doneres for få lunger i Norge, dermed har Rikshospitalet besluttet at bare folk under 60 år får stå i kø. Per var 61 år da han ble syk i 2010, og en ekstra belastning i saken er at aldersgrensen var 65 år året før han ble syk. 

Hvis Per heller hadde spart de månedlige innbetalingene til Storebrand på en vanlig bankkonto, ville han i dag hatt over 160.000 kroner. I stedet har han betalt over 100.000 kroner for en forsikring som ga ham ingenting da han ble syk.
Hvis Per heller hadde spart de månedlige innbetalingene til Storebrand på en vanlig bankkonto, ville han i dag hatt over 160.000 kroner. I stedet har han betalt over 100.000 kroner for en forsikring som ga ham ingenting da han ble syk.

– Jeg har full forståelse for at folk som er yngre og har et lengre liv foran seg må prioriteres i lungekøen, men jeg sliter med å forstå Storebrand, sier Per. 

Hvis Per heller hadde spart de månedlige innbetalingene til Storebrand på en vanlig bankkonto, ville han i dag hatt over 160.000 kroner. I stedet har han betalt over 100.000 kroner for en forsikring som ga ham ingenting da han ble syk. 

Skulle vært forsikret fram til 67 år 

Forsikringen Per tegnet skulle vare fram til han er 67 år, likevel mister han i denne saken retten til utbetaling etter fylte 60 år på grunn av manglende plass i transplantasjonskøen. Dette opplyser ikke Storebrand om i sine vilkår. 

I et intervju med oss sier Storebrands kommunikasjonsdirektør, Elin Myrmel-Johansen, at Per likevel er forsikret for 15 andre sykdommer. 

– Men det hjelper ikke meg når jeg ikke får erstatning for den sykdommen jeg faktisk har. Og det står ikke i vilkårene mine at deler av forsikringen ikke gjelder etter 60 år, sier Per. 

– Vi er opptatt av å lære av slike saker, så vi kan vurdere om vi på noen punkter skal være enda tydeligere. Men vi får gode tilbakemeldinger på at vilkårene våre er enkle, svarer Myrmel-Johansen. 

Alt eller ingenting 

Storebrands forsikring dekker ikke kols i seg selv, men vilkårene sier at den dekker «Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.» 

- Nye lunger ville betydd mer enn alle pengene i hele verden, men når jeg ikke kan få nye lunger burde jeg i alle fall fått erstatningen, mener Per, som har havnet i en uvirkelig dårlig situasjon. 

Han mister altså retten til erstatning fordi han ikke kan få nye lunger, mens han ville fått en erstatning på 250.000 kroner hvis han hadde vært så heldig å få stå i transplantasjonskø. 

 

Reklamerer med økonomisk handlefrihet 

Pers opplevelse av forsikringen er milevis fra Storebrands egen omtale av produktet: «Forsikringen Kritisk Sykdom gir deg den økonomiske handlefriheten du trenger i en sykdomsperiode.» 

Både Forbrukerrådet og twitterlegen Wasim Zahid reagerer på Storebrands vilkår. 

– I dette tilfellet er det umulig for forbrukeren å forutse hva aldersgrensen for lungetransplantasjon vil være. Jeg mener Storebrand kunne lagt til grunn vurderingen fra Sykehuset Telemark som viser at Per ville stått i kø om det hadde vært nok lunger, sier finansdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet. 

– Uklare og strenge vilkår 

– Du skal lese vilkårene nøye og kanskje sammen med fagfolk for å forstå alt. I tillegg er det ganske strengt, synes jeg. Du må for eksempel miste begge armene eller begge beina, eller én av hver, for å få erstatning. Det samme gjelder for lammelser, sier legen Wasim Zahid. 

Han reagerer også på Storebrands krav når det gjelder brannskader, der 20 prosent av kroppen må være tredjegradsforbrent for å få erstatning. Hvis man ser på måletabellen Storebrand bruker, vil en forbrenning av hele ryggen eller begge armene kun utgjøre 18-19 prosent, og da får man ingenting. 

Vil ikke bruke skjønn 

Per har kjempet mot Storebrand i snart tre år, men kommer ingen vei. Da saken ble behandlet i Finansklagenemnda tapte han hårfint. To av fem medlemmer støttet imidlertid Per, deriblant Forbrukerrådet som mente at vilkårene bryter med avtaleloven og bør settes til side. 

Storebrand mener imidlertid at det ville vært urettferdig overfor andre kunder å bruke skjønn i denne saken, og sier at de alltid følger vedtakene fra Finansklagenemnda. 

– Det er sånn beinhard juss, det er ikke snakk om menneskelige hensyn i det hele tatt. Det går kun på bokstavjuss, avslutter Per.