Retten mener bilvrakene klart er å regne som avfall. Eierne ble begge dømt til fengsel for forsøpling.  (Foto: Nils Erik Kvamme,op.no / ANB)
Retten mener bilvrakene klart er å regne som avfall. Eierne ble begge dømt til fengsel for forsøpling. (Foto: Nils Erik Kvamme,op.no / ANB)

Må i fengsel for bilsamling

Dømt for forsøpling og forurensing med biler og busser.

Forsvarsadvokat reagerer på at retten ilegger Rolf Andersen og Stig Skramdal en strengere straff enn hva aktor la ned påstand om. Det skriver op.no

De to bilentusiastene Rolf Andersen og Stig Skramdal ble begge dømt i tingretten til 45 dagers fengsel for forsøpling og forurensing i Tvedalen. I tillegg ble de ilagt bøter på henholdsvis 75.000 og 50.000 kroner.

Fengselsstraffen er strengere enn hva aktor la ned påstand om. Politiinspektør Magnar Pedersen ba om 45 dagers betinget fengsel på vilkår av at de to tiltalte ryddet opp i Tvedalen innen to måneder.

Retten har ikke tiltro til at Andersen og Skramdal nå vil rydde tre områdene de oppbevarer bilvrakene på, og gikk derfor for en ubetinget reaksjon.

Les også:

«Båtvrak, bilvrak, tønner, kjetting, wirer og annet skrot ligger mer eller mindre henslengt både i bryggeområdet og inne i skogen ved Kastet i Tvedalen i Larvik.» Les artikkelen: Slik ser det ut i hyttefeltet i Tvedalen

Reagerer

– Jeg reagerer på straffeutmålingen, den er alt for streng, sier Søren Øyvind Hellenes, som er Rolf Andersens forsvarsadvokat til ØP kort tid etter at dommen falt.

Han ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere før han har snakket med sin klient.

– Da får vi avgjøre hva vi skal gjøre videre, sier han.

Det var lagt ned påstand om inndraging av kjøretøyene til fordel for staten, dette ble ikke tatt til følge.

Det lyktes ikke ØP å få kontakt med Rolf Andersen i går, og Stig Skramdal ønsket ikke å gi en kommentar til dommen.

Søppel

Det store spørsmålet under rettssaken var om kjøretøyene kunne defineres som søppel.

Aktoratet kalte de to tiltalte for «skrotnisser», og mente at det ikke var noen tvil om at det var snakk om vrak og søppel. Andersen og Skramdal hevdet på sin side at kjøretøyene fortsatt hadde verdi, blant annet som delebiler.

«Totalinntrykket er at kjøretøyene må anses som avfall, og de utgjør klart en skade og ulempe for miljøet. Det er uten betydning at kjøretøyene har en betydelig verdi gjennom delesalg, høye metallpriser eller lignende ettersom kjøretøyene utgjør en omfattende kilde til forurensing», står det i dommen.

Størsteparten av kjøretøyene var mosegrodde og svært rustne, anfører retten, og viste til batterisyre og oljesøl under flere av vrakene.

Langvarig sak

Bilvrakene i Tvedalen har versert i Larvik kommune siden midten av 90-tallet. I 2012 politianmeldte de saken etter at Andersen og Skramdal ikke viste tegn på å rydde opp.

Ved siste befaring ble det observert 78 kjøretøy i Tvedalen. Det ble gitt pålegg om opprydding, og de to tiltalte er ilagt tvangsmulkt på nesten 950.000 kroner til sammen. Retten bemerker at en tvangsmulkt ikke er en straff, og den er uavhengig av dommen i tingretten.

Marit Vasbotten, miljøsjef i Larvik kommune hadde i går mottatt domsavsigelsen, men ikke fått satt seg inn i den.

– For Larvik kommune som forurensningsmyndighet er det viktig at slike saker blir prioritert og tatt på alvor, sier hun.

Det lyktes ikke ØP å få fatt i politiinspektør Magnar Pedersen for en kommentar.

Flere bil og motorsaker fra op.no finner du her:


Les også: Unik sportsbil med adelig fortid – funnet i en hekk