ANGRER PÅ FORTIDEN: I Sør-Trøndelag tingrett ga ransdømte Kjell Arich Schumann uttrykk for at han har vendt det kriminelle miljøet ryggen.
ANGRER PÅ FORTIDEN: I Sør-Trøndelag tingrett ga ransdømte Kjell Arich Schumann uttrykk for at han har vendt det kriminelle miljøet ryggen.

Schumann om Nokas-ranet: – En veldig grusom handling

Kjell Alrich Schumann hevdet i retten at han har vendt det kriminelle miljøet ryggen.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Terje Dalen og Kjell Persen

På dommerens spørsmål om pengene var eneste motivasjon for å begå ran, eller også spenning og adrenalinkick spilte inn, svarte Nokas-dømte Kjell Aldrich Schumann at pengene drev ham.

– Det var pengene som drev meg til forsøket på å rane Nokas. Å ta en snarvei og få en stor slump penger var det eneste av betydning. Jeg hadde større behov for penger den gangen. Et helt annet liv, og et større behov for penger, sa 47-åringen som ønsker å bli prøveløslatt etter ti år.

47-åringen svarte på aktor Tormod Haugnes' spørsmål at han ikke vet hvor ransutbyttet på 51 millioner kroner fra Nokas-ranet har tatt veien.

– Det har jeg ingen kunnskap om, jeg har ikke hatt noen befatning med de pengene. Jeg har ikke mottatt annet enn 100.000 kroner som jeg tok med fra Stavanger. Jeg har ikke noe krav på noe av ransutbyttet.

Han sier at hans fortid som raner er et tilbakelagt stadium.

– Det er et tilbakelagt stadium for meg. Det som skjedde der var en handling som jeg i dag ser som veldig grusom, som jeg ikke har noen sympati for i det hele tatt. Dette er en del av min fortid som jeg ikke er stolt av.

Drapet på politimannen Arne Sigve Klungland omtaler han slik i dag:

– Jeg har store problemer med å ta det innover meg, det har vært en ekstrem opplevelse. Det var en sterk opplevelse å møte familien til Klungland, og det har vært tøft å møte sønnen hans. Det har gjort godt, men det var sterkt å gå inn i det. Jeg håper det har vært godt for familien også.

Har endret meg

Schumann hevdet i Sør-Trøndelag tingrett at han er blitt et mer modent menneske.

– Den modningsprosessen jeg har vært gjennom har endret meg, men jeg ser at det vil være utfordringer. Mye er basert på penger. Jeg vil vise at jeg kan etablere meg på nytt uten å begå kriminalitet, og vil tilbake til samfunnet og vise at man kan være arbeidstaker, leve på normal måte, ikke minst overfor familie - mine barn, sa Schumann.

Aktor og statsadvokat Tormod Haugnes ønsket at 47-åringen skulle tidfeste nærmere når han tok farvel med sin kriminelle fortid:

– Du fremstiller deg som en ny person. Når ble du denne nye personen. Kan det datofestes?

– Ingen dato, det har vært en lang prosess, en modningsprosess.

– Var du den nye personen i Stavanger tingrett?

– Nei, den gangen var jeg bare opptatt av å bli frikjent.

– Hva med lagmannsretten - der erkjente du deltakelse i ranet og drapet på Klungland. Hadde du erkjent dette tidligere?

– Nei, jeg ville forklare meg for lagmannsretten.

– Var du gjennom denne prosessen da?

– Nei, men prosessen var godt igang den gangen.

På dommerens spørsmål om hvordan soningen har påvirket ham i forhold til rehabilitering, svarte 47-åringen at han har hatt klare mål.

– Jeg har hatt mål om å rehabiliteres til et liv i frihet, og føler at jeg har et sterkere ståsted i dag, sa Schumann og viste til at han har brukt mye tid på videreutdanning og skole.

Den Nokas-dømte 47-åringen sier at han har gått jevnlig til psykolog de siste tre årene, og at det har vært viktig for ham å ha en samtalepartner i bearbeidingen av det han er dømt for.

– Påtalemyndigheten og kriminalomsorgen anser deg fortsatt som farlig. Hvilke tanker har du om det?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg har forståelse for at de hevder dette, men ser det ikke slik.

– Skal bo hjemme på gården

Ifølge Schumann venter det mye støtte rundt ham når han blir løslatt.

– Jeg har en gård, familie og nærmiljøet, og har mine foreldre, søsken og venner. Jeg skal bo hjemme på gården og jobbe hos en entrepenør i nærområdet, sa Schumann.

Han vil ikke søke seg mot kriminelle nettverk, og hevdet i retten at han har vendt dette miljøet ryggen.

– Dette nettverket var ikke i nærmiljøet i Hedmark, og jeg har ikke hatt noen kontakt i løpet av de ti årene. Jeg har ingen tanker om å delta i et kriminelt miljø, og har et annet ståsted nå. Mitt fokus nå er muligheten til å være sammen med mine barn, og være hjemme på gården. Jeg vil få tilbake livet og friheten som jeg ikke har hatt på ti år, sa Schumann.

Schumann begjærer seg prøveløslatt siden minstetiden på straffen hans nå har gått ut. Han er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltakelse i Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.

Rettens sakkyndige er fagligrådgiver Trine Moland og spesialpsykolog Svein Øverland.

Under gitte omstendigheter kan det være moderat fare for at Schumann kan begå nye alvorlige kriminelle handlinger.

Det kom frem da psykolog Svein Øverland forklarte seg i tingretten i dag.

Øverland jobber som psykolog ved forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, og har hatt to samtaler med Schumann i utarbeidelsen av en risikovurdering.

Omstendighetene som kan uløse ny kriminalitet kan blant annet være at han blir kontaktet av kriminelle mijøer hvis han løslates.

Øverland sa i sin forklaring at erfaringen med straffedømte er at både de og omgivelsene ofte undervurderer faren for ny kriminalitet hos domfelte.

LES OGSÅ: Nokas-Schumann vil løslates