Statsadvokat Tormod Haugnes og Schumanns forsvarer Fredrik Brodwall i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.
Statsadvokat Tormod Haugnes og Schumanns forsvarer Fredrik Brodwall i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Nokas-Schumann vil løslates

Mener det ikke er gjentakelsesfare.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Terje Dalen og Kjell Persen

Tirsdag skal Kjell Alrich Schumann overbevise Sør-Trøndelag tingrett om at han bør prøveløslates. Den 47 år gamle mannen ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i april 2004.

Schumann ønsket ikke å bli fotografert da han kom til tingretten tirsdag morgen.

I tingrettens behandling nektet Schumann for å ha deltatt i ranet, men i lagmannsretten tilsto han, etter at de andre ranerne hadde pekt ham ut som mannen som drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Avfyrte flere skudd

Schumann skjøt også mot en sivil politibil - over hodet på en politimann, og han avfyrte flere skudd mot kommandobilen der Klungland befant seg. Schumann mente at han skjøt mot blålysene, men at skuddene gikk lavere. Et skudd gikk gjennom frontruten på politibilen og traff Klungland, som døde.

Schumanns forsvarer, advokat Fredrik Brodwall, sier til TV 2 at Schumann begjærer seg løslatt fordi han har sonet minstestraffen på ti år, og at det ikke lenger er noen gjentakelsesfare. Dette vil de belyse i retten blant annet gjennom vitneforklaringer.

Statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter har tidligere sagt til NTB at han motsetter seg løslatelse, og begrunner med at det er en nærliggende fare for at 47-åringen skal begå en ny straffbar handling dersom han løslates.

Haugnes brukte nærmere en time i tingretten på å gjennomgå Høyesteretts dom for å belyse alvorligheten i Nokas-ranet.

I sin innledning i retten viste han til at også kriminalomsorgen i Sør-Trøndelag har frarådet prøveløslatelse. Psykologer har foretatt risikovurdering av Schumann, som legges fram senere i dag.

Planleggingen av Nokas-ranet ble påbegynt i 2003, og David Toska støttet seg i planleggingen særlig til Schumann, fremholdt statsadvokaten.

– Schumann var domfelt åtte ganger tidligere, og ble i 1996 dømt for grovt ran av postbil. Han har vist seg som så farlig at tidsbestemt fengselsstraff ikke vil gi tilstrekkelig samfunnsvern, sa Tormod Haugnes.

Behovet for våpen og ammunisjon ble vurdert grundig, og ranslaget hadde håp om å få med seg rundt 100 millioner kroner. De bestemte at ranet skulle skje i begynnelsen av påskeuken, da det var lavere politibemanning, sa Haugnes.

Ville ta gisler

De foretok en omfattende spaning på politiet i forkant av ranet, og tok kontroll over et område i Stavanger hvor det befant seg mange mennesker. I Høyesteretts straffeutmåling ble det sett på som skjerpende at mange menneskeliv ble satt i fare, og Høyesterett la vekt på at forvaring skal beskytte samfunnet for særlig farlige forbrytere - med fare for gjentakelse, fremholdt statsadvokaten.

113 skudd ble avfyrt mot vinduene i tellesentralen, og ranerne visste ikke om det befant seg mennesker i rommet innenfor. At de ikke ga seg da de møtte betydelig motstand, viser gjennomføringsviljen, sa Haugnes som pekte på at ranerne var forberedt på å ta Nokas-ansatte som gisler.

TV 2 følger utviklingen