stortinget (Foto: Scanpix)
stortinget (Foto: Scanpix)

Ny budsjettavtale på Stortinget

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om å øke bruken av oljepenger.

Av Kjetil Løset

Etter flere dager med forhandlinger har de fire borgerlige partiene kommet til enighet om den såkalte nysalderingen av årets statsbudsjett.

Krevde innflytelse

Det skapte irritasjon i KrF og Venstre at regjeringen valgte å bruke en halv milliard oljekroner på å fjerne bompengeprosjekter, samtidig som regjeringen hadde brukt 150 millioner som i budsjettavtalen ble bevilget til vedlikehold av jernbanen til opprydning etter jordskred over skinnegangen.

Nå har KrF og Venstre fått gjennomslag for å bevilge 400 millioner kroner ekstra til tre konkrete tiltak på inneværende årsbudsjett.

Vi så det som viktig når vi skulle få et saldert budsjett å få markert at vi har noen områder som er akutte, sier leder i Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF) til TV 2.

Tre gjennomslag

De 150 millionene som skulle brukes til vedlikehold av jernbanen blir brukt i tråd med budsjettavtalen. I tillegg kommer midlene som regjeringen har disponert til ulike skredtiltak på jernbanestrekningene.

De fire partiene er også enige om å øke kapitaltilførselen til Verdensbanken med 150 millioner kroner.

I tillegg settes det av 100 millioner ekstra til FNs høykommissær for flyktninger. Pengene skal brukes til støttetiltak for flyktninger fra Syria.

– For KrFs del har det vært viktig å kunne gi en hjelpende hånd for dem som merker hva borgerkrigen i Syria betyr, sier Syversen.

Bomfjerning til dobbelt pris

Dermed får Frp gjennomslag for å bruke de 500 millionene regjeringen foreslo på å fjerne noen bompengeprosjekter.

– Det var veldig viktig for Frp og jeg er glad for at vi har fått det på plass at vi får slettet bompengegjelde for 500 millioner kroner, sier Gjermund Hagesæter (Frp).

Som TV 2 tidligere har fortalt foreslo Høyre-Frp-regjeringen for noen uker siden å fjerne flere bompengeprosjekter. Regningen for de fleste skulle dekkes inn i den såkalte nysalderingen av årets budsjett.

Men fjerningen ble nesten dobbelt så dyr som regjeringen planla. Avtalen øker nemlig bruken av oljepenger med rundt 400 millioner kroner ut over de 500 millionene regjeringen foreslo på årets budsjett.

Her er avtalen om statsbudsjettet for 2014