En ny studie viser at norske turister er enda mindre bekymret for terror på norsk jord enn de utenlandske turistene etter 22. juli. De vurderer det også som enda mindre sannsynlig at det skjer.  (Foto: Vegard Grøtt / Scanpix)
En ny studie viser at norske turister er enda mindre bekymret for terror på norsk jord enn de utenlandske turistene etter 22. juli. De vurderer det også som enda mindre sannsynlig at det skjer. (Foto: Vegard Grøtt / Scanpix)
En ny studie viser at norske turister er enda mindre bekymret for terror på norsk jord enn de utenlandske turistene etter 22. juli. De vurderer det også som enda mindre sannsynlig at det skjer.  (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)
En ny studie viser at norske turister er enda mindre bekymret for terror på norsk jord enn de utenlandske turistene etter 22. juli. De vurderer det også som enda mindre sannsynlig at det skjer. (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)

Tror sjansen for terror er mindre etter 22. juli

Mener sjansene kan være mindre fordi det allerede har skjedd et terrorangrep i Norge

Av Jonas F. Christoffersen - Norge er blitt betraktet som et trygt reisemål, men i 2012 sank plutselig risikovurderingene for Norge blant både norske og utenlandske turister, sier postdoktor Katharina Wolff ved Institutt for samfunnspsykologi i en pressemelding. En ny studie W