JOBBET SVART: Over 50 ansatte ved Den amerikanske ambassaden i Oslo er tatt for å jobbe svart. 20 av dem vil bli politianmeldt.  (Foto: Scanpix / montasje TV 2)
JOBBET SVART: Over 50 ansatte ved Den amerikanske ambassaden i Oslo er tatt for å jobbe svart. 20 av dem vil bli politianmeldt. (Foto: Scanpix / montasje TV 2)

Over 50 norske ansatte ved USAs ambassade tatt for svart arbeid

Over 50 ansatte ved Den amerikanske ambassaden i Oslo er tatt for å jobbe svart. 20 av dem vil bli politianmeldt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Jens Christian Nørve

Nok en gang er ansatte ved USAs ambassade i Norge tatt for å ikke betale skatt. Flere har unndratt over to millioner kroner hver fra beskatning i perioden 2001 til 2011.

– Denne saken er omfattende og alvorlig. Derfor synes jeg det er veldig bra at vi har avdekket dette, sier skattedirektør Hans Christian Holte til TV 2.

Etter det TV 2 får opplyst var det en forsmådd ekssamboer til en av de ansatte ved ambassaden som tipset Skatteetaten.

Dermed fikk myndighetene kjennskap til hvilken konto ambassaden bruker til lønnsutbetalinger. Ved å følge pengestrømmene fant man ut hvem som hadde mottatt lønn fra ambassaden.

– Jeg kan bekrefte at denne saken startet med at vi fikk et tips, sier Holte.

Opp mot 20 vil bli politianmeldt

Det jobber rundt 90 norske statsborgere ved ambassaden. De jobber blant annet som rådgivere, sekretærer og sikkerhetsvakter.

Tidligere i år sendte Skatteetaten ut et brev til over 50 nåværende og tidligere ansatte ved ambassaden.

I brevet står det «Skattekontoret er kjent med at De har mottatt penger fra Den amerikanske ambassaden i Norge».

Arbeidstakerne ble bedt om å sende inn alle lønnsslipper for årene de har jobbet ved ambassaden.

OMFATTENDE: Skattedirektør Hans Christian Holte omtaler skattesaken som omfattende og alvorlig.

Skatteaksjonen resulterte i at over 50 ansatte ble tatt for å ha jobbet helt eller delvis svart.

Mellom 15 og 20 vil bli politianmeldt for grovt skattesvik.

«Det var vanlig praksis»

En ansatt ved ambassaden forteller til TV 2 at det var vanlig at man ikke førte opp alle inntektene i selvangivelsen.

«Det var vanlig praksis blant de ansatte ved ambassaden å kun rapportere inn deler av lønnsutbetalingen til Skatteetaten. Grunnen til dette var at arbeidsbelastningen og ansvaret var stort ved ambassaden sammenlignet med lønnsnivået.»

Vet du noe om denne saken? Tips oss på 02255!

Dette er mulig fordi den amerikanske ambassaden – i motsetning til andre arbeidsgivere i Norge - ikke sender inn lønnsopplysninger til skattemyndighetene.

– Hvis ikke ambassaden oppgir til oss hva de ansatte har tjent, så er vi prisgitt hva den ansatte oppgir i sin selvangivelse. Hvis dette heller ikke skjer så blir det svart, sier divisjonsdirektør Atle Myklebust ved Oslo kemnerkontor til TV 2.

INGE HJEMMEL: Divisjonsdirektør Atle Myklebust ved Oslo kemnerkontor sier at de ikke har hjemmel til å kontrollere hva ambassaden utbetaler til nordmenn.

Norske myndigheter mener ambassaden er pliktig til å innberette lønnsutbetalinger, men når de ikke gjør dette har man ingen sanksjonsmuligheter.

– Ambassadene og deres regnskaper er utenlandsk eiendom, så vi har ikke hjemmel til å gå inn og kontrollere hva de skal innberette. Så vi er avhengig av et godt samarbeid med ambassadene for få de til å innberette disse opplysningene, sier Myklebust.

Risikerer å bli nektet USA-innreise

Ingen ved den amerikanske ambassaden ville stille til intervju. I en uttalelse skriver ambassaden:

«USAs ambassade i Oslo forventer at alle ansatte opprettholder en høy standard av yrkesmessig og personlig integritet og pålitelighet. Alle lokalt ansatte signerer et dokument som informerer dem om deres plikt til å betale gjeldende skatter selv. En påminnelse om dette kravet blir sendt til alle ansatte hvert år.»

«USAs ambassade i Oslo deler ikke ansattes inntektsopplysninger med norske myndigheter, noe som har vært praksis i lang tid. Inntektsskatt regnes som en sak mellom den ansatte og lokale myndigheter. Ambassaden mener de fleste ansatte har fulgt gjeldende skattelovgivning.»

De som er tatt for å ha jobbet svart risikerer fengselsstraff eller opptil 60 prosent tilleggsskatt. De som blir straffedømt kan da bli nektet innreise til landet de har jobbet for.