Ellen Nafstads datter døde av en overdose etter å ha levd med en mann som dopet ned og voldtok henne. (Foto: Olav Hustad Wold / TV 2)
Ellen Nafstads datter døde av en overdose etter å ha levd med en mann som dopet ned og voldtok henne. (Foto: Olav Hustad Wold / TV 2)
ritalinmotansje1 (Foto: TV 2)
ritalinmotansje1 (Foto: TV 2)
Ellen Nafstads datter døde av en overdose etter å ha levd med en mann som dopet ned og voldtok henne. (Foto: Olav Hustad Wold / TV 2)
Ellen Nafstads datter døde av en overdose etter å ha levd med en mann som dopet ned og voldtok henne. (Foto: Olav Hustad Wold / TV 2)

Voldtektsofferets mor raser mot overlegen som skrev ut Ritalin til overgriperen

Ellens datter døde av overdose. Nå granskes legen av helsemyndighetene.

Av Harald Jacobsen og Connie Bentzrud

Ida Marie døde av en overdose etter å ha levd i tre år sammen med en mann som i vår ble dømt i det som karakteriseres som Norgeshistoriens verste voldtektssak.

Bevisene hadde mannen filmet selv.

Lagmannsretten ga ham 17 års forvaring for grove voldtekter av fem kvinner. Fire av dem dopet han ned med en cocktail av amfetamin og GHB, samt Ritalin han fikk skrevet ut av overlegen som nå er under granskning.

Granskingen startet da avisen Østlendingen avslørte at overlegen hadde foreskrevet 240 miligram daglig av det amfetaminlignende preparatet Ritalin til voldtektsmannen. Det er tre ganger høyere doser enn det som er anbefalt maksdose, selv om mannen både var tidligere voldssdømt og en kjent rusmisbruker.

DØDE: Ida Marie Nafstad døde av en overdose etter å ha levd
  i tre år sammen med en mann som i vår ble dømt i en sak som omtales som
  norgeshistoriens styggeste voldtektssak. (Foto: Olav Hustad Wold / TV
  2)
DØDE: Ida Marie Nafstad døde av en overdose etter å ha levd i tre år sammen med en mann som i vår ble dømt i en sak som omtales som norgeshistoriens styggeste voldtektssak. (Foto: Olav Hustad Wold / TV 2)

– Han kunne bare ringe og be om mer medisiner. Og da fikk han det også, sier Ellen Nafstad, moren til voldtektsofferet Ida Marie.

– Hva synes du om det?

– Det synes jeg er helt forkastelig, sier hun.

Ellens datter fikk ikke skrevet ut Ritalin, likefullt var Ritalin et av stoffene som ble funnet da hun ble obdusert. Moren presiserer at hun ikke legger skylden for datterens død på legen, men mener de store Ritalin-dosene som ble skrevet ut til overgrepsmannen, påvirket måten han behandlet datteren på.

– Når du får så store medisindoser, er du kanskje ikke helt deg selv, sier Ellen Nafstad til TV 2.

Hun står frem med denne historien fordi hun ønsker å hindre at flere skal bli skadelidende av leger som skriver ut store medisindoser.

– Hva burde Helsetilsynet gjøre?

– Avsette ham. Han burde aldri kunne behandle psykiatriske pasienter igjen, sier Ellen Nafstad.

Fylkeslegen gransker flere saker

Legens overmedisinering av overgriperen fra Elverum er bare én av i alt fem saker som nå granskes av Statens helsetilsyn, og Fylkeslegen i Hedmark har nylig fått flere saker på bordet.

Fylkeslege i Hedmark,Trond Lutnæs. (Foto: TV 2)
Fylkeslege i Hedmark,Trond Lutnæs. (Foto: TV 2)

– Vi har fått tre andre saker til behandling. Vi har avtalt med Statens helsetilsyn at så snart vi har fått de nødvendige opplysninger, sender vi dem over til Statens helsetilsyn for behandling,sier fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark.

– Ligner disse sakene?

– De har mange fellestrekk med de sakene vi har sendt over fra før, sier Lutnæs.

Legen er ansett som Sykehuset Innlandets fremste ekspert på ADHD. Likevel har han gitt pasientene skyhøye døgndoser av amfetamin og Ritalin, langt over Helsedirektoratets anbefalinger.

RITALIN: Ritalin er et produktnavn av metylfenidat. Det er etaminlignende
  stoff som brukes i behandlingen av ADHD hos barn og voksne.
RITALIN: Ritalin er et produktnavn av metylfenidat. Det er etaminlignende stoff som brukes i behandlingen av ADHD hos barn og voksne.

– Vi har flere pasienter som har fått doser opp til to til tre ganger anbefalt maksimaldose, sier Fylkeslegen i Hedmark.

Verken Sykehuset Innlandet eller overlegen ønsker å kommentere tilsynssaken overfor TV 2 før den er avgjort. Men i et tilsvar til Helsetilsynet tar legen ingen selvkritikk på overmedisineringen, til tross for at en sakkyndigrapport slår fast at han har forskrevet uforsvarlig høye doser, og ser ut til å ha hatt en bevisst praksis på dette.

– Han konkluderer for så vidt med at det ikke finnes noen faglig støtte for å gi så høye doser som dette, sier fylkeslege Trond Lutnæs til TV 2.

Overlegen ved sykehuset mister trollig ikke autorisasjonen, kun retten til å skrive ut enkelte medisiner når Helsetilsynet kommer med sin konklusjon om kort tid