NESTENKRASJ: Minste avstanden avstanden mellom flyene var 317 meter. Begge flyene befant seg da inni skyer, noe som ikke kommer frem på denne animasjonen fra Statens havarikommisjon for transport. (Foto: SHT/Norwegian)
NESTENKRASJ: Minste avstanden avstanden mellom flyene var 317 meter. Begge flyene befant seg da inni skyer, noe som ikke kommer frem på denne animasjonen fra Statens havarikommisjon for transport. (Foto: SHT/Norwegian)

Så nære var Norwegian-flyene fra katastrofen

I tett skydekke og kraftig vind var de to flyene farlig nære hverandre over Gardermoen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Margaret Stakkestad

Det var 31. oktober 2012 den alvorlige hendelsen fant sted. To Norwegian-fly, et som skulle lande og et som tok av fra Gardermoen, var nær kollisjon i luften. Til sammen var 230 personer ombord i flyene.

Statens havarikommisjon (SHT) har nå gransket episoden og konklusjonen i den nye rapporten er tydelig:«SHT vurderer at det var reell kollisjonsfare i den aktuelle hendelsen

– For sen avgjørelse

Et av flyene (NAX741 fra Værnes lufthavn, Trondheim) avbrøt en innflyging mot Oslo Lufthavn, Gardermoen, samtidig som et annet fly (NAX740 på vei til Værnes) tok av fra samme flyplass.

Var du om bord i ett av flyene eller har informasjon om saken? Kontakt oss på 02255 eller på tips@tv2.no!

På et tidspunkt var minste horisontale avstand mellom flyene ble rundt 370 meter, samtidig som den vertikale høydeforskjellen var 152 meter.

Uansett hvordan vi vrir og vrenger på det, så var de to flyene for nær hverandre.

– Uansett hvordan vi vrir og vrenger på det, så var de to flyene for nær hverandre, sier flygesjef i Norwegian Thomas Hesthammer til TV 2.

Det var sterk medvind på siste del av innflygingen fra NAX741. Havarikommisjonen mener flygebesetningen hadde urealistiske forventninger til muligheten for å bli stabilisert senest i 1000 fot over flyplasshøyden. Avgjørelsen om å iverksette avbrutt innflyging ble tatt på et sent tidspunkt, mener SHT.

(Artikkelen fortsetter.)

REELL FARE FOR KOLLISJON: Animasjonen fra Norwegian og havarikommisjonen viser avstanden mellom flyene. Høydeforskjellen mellom flyene var 152 meter. (Foto: SHT/Norwegian)
REELL FARE FOR KOLLISJON: Animasjonen fra Norwegian og havarikommisjonen viser avstanden mellom flyene. Høydeforskjellen mellom flyene var 152 meter. (Foto: SHT/Norwegian)

Forventningene hos flygeleder og tårnflygeleder om at hastigheten for landingen ville reduseres tilstrekkelig under innflygingen, ble ikke innfridd. Den avbrutte innflygingen for NAX741 kom i konflikt med den samtidige avgangen for NAX740.

Handlet etter instrukser til annet fly

Dårlig sikt gjorde at flygeleder i tårnet ikke kunne opprettholde visuell atskillelse mellom flyene. Flyene lå etter hverandre, og begge var i stigning.

Flygeleder instruerte flyet som hadde avbrutt landingen om å svinge til venstre, men besetningen på det andre flyet som akkurat hadde tatt av trodde beskjeden var til dem. Begge flyene responerte på beskjeden fra tårnet, og svingte mot vest.

Flyleder skjønte med en gang at det var skjedd en misforståelse, og flyene fikk beskjed om riktig manøvrering videre.

– Da situasjonen først hadde oppstått, forhindret situasjonsbevissthet og gode vurderinger fra flygebesetningene og tårnflygelederen en videre eskalering av konflikten, sier SHT.

– Vi er fornøyd med gjennomgangen fra SHT. Både Avinor og vi kan lære av dette, sier flygesjef Thomas Hesthammer i Norwegian til TV 2.

Hesthammer mener at dersom man skal være etterpåklok så burde ideelt sett flyet på bakken blitt holdt igjen, samtidig som flyet som skulle inn for landing blitt omdirigert.

– Når situasjonen først ble som den ble, så gjorde vi de beste ut av det, sier Hesthammer.

Etter hendelsen ble ikke data fra taleregistrator sikret. Statens havarikommisjon for transport legger vekt på at dette var svært uheldig.