imam (Foto: Privat/TV 2)
imam (Foto: Privat/TV 2)

– Koranlærerer radikaliserte døtrene mine

Undervisningen skjedde i en fritidsklubb i Bærum uten at kommunen visste om det.

Av Kadafi Zaman Faren til de to søstrene som har rømt til Syria, mener en koranlærer fra Bærum har vært med på å radikalisere døtrene hans. Undervisningen skjedde i en fritidsklubb i Bærum uten at kommunen visste om det. Søstrene på 16 og 19 år fra Bærum har ikke gitt livstegn fra seg på mer enn en uke. Fritidsklubb De to n